CCV Pardubice

    Jak založit přírodní zahradu
 Kód akce: 0231191 
 Název akce: Jak založit přírodní zahradu 
 Termín konání:  6.března 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: 1. analýza situace v naší školce, zhodnocení podmínek, stanovení si cíle 2. zpracování projektu, jeho prezentace v širší komunitě (rodiče, zřizovatel, partneři) 3. zajištění financí – možnosti, zdroje 4. forma – svépomocí, realizace odbornou firmou 5. využití zahrady k naplňování vzdělávacích záměrů svého ŠVP, event. plánu EVVO 6. udržitelnost zahrady, péče o ni  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor:  Monika Kovalská, vedoucí učitelka MŠ
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: 1. analýza situace v naší školce, zhodnocení podmínek, stanovení si cíle 2. zpracování projektu, jeho prezentace v širší komunitě (rodiče, zřizovatel, partneři) 3. zajištění financí – možnosti, zdroje 4. forma – svépomocí, realizace odbornou firmou 5. využití zahrady k naplňování vzdělávacích záměrů svého ŠVP, event. plánu EVVO 6. udržitelnost zahrady, péče o ni Získat návod na praktické kroky k založení zahrady nebo jejímu přebudování na přírodní zahradu, příp. získání certifikátu přírodní zahrada, péče o zahradu – její udržitelnost v podmínkách mateřské školy Získat návod na to, jak zahradu následně využít ve vzdělávání dětí -polytechnické dovednosti, smyslové a prožitkové učení apod.  
 Poznámka:  

Akce zrušena