CCV Pardubice

    Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku
 Kód akce: 0230191 
 Název akce: Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku  
 Termín konání: 28.února 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Podrobný přehled témat semináře: • Motorika, definice,základní pojmy • Motorika z pohledu vývojové psychologie • Úroveň jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního věku • Vyvození správného úchopu, typy nesprávných úchopů • Podklady pro depistáž nezralosti v oblasti motoriky u předškoláků • Praktické ukázky cvičení a her vhodných pro předškoláky • Lateralita, definice, základní pojmy • Problematika leváctví Podklady, které získají účastníci: • Pracovní listy pro děti, rodiče • Přehled základních pojmů a klíčových výrazů • Přehled doporučené literatury s praktickými ukázkami nejnovějších publikací • „Rozcvička“ pro rozcvičení horních končetin • Prac.list : Průpravná cvičení a hry na rozvoj jemné a hrubé motoriky • Prac.list: Činnosti rozvíjející psychomotorické dovednosti • Prac.list: Činnosti a hry rozvíjející prostorovou orientaci • 51 způsobů pochval 
 Doporučeno pro: učitele MŠ  
 Lektor: Mgr. Alena Vlková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Podrobný přehled témat semináře: • Motorika, definice,základní pojmy • Motorika z pohledu vývojové psychologie • Úroveň jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního věku • Vyvození správného úchopu, typy nesprávných úchopů • Podklady pro depistáž nezralosti v oblasti motoriky u předškoláků • Praktické ukázky cvičení a her vhodných pro předškoláky • Lateralita, definice, základní pojmy • Problematika leváctví Podklady, které získají účastníci: • Pracovní listy pro děti, rodiče • Přehled základních pojmů a klíčových výrazů • Přehled doporučené literatury s praktickými ukázkami nejnovějších publikací • „Rozcvička“ pro rozcvičení horních končetin • Prac.list : Průpravná cvičení a hry na rozvoj jemné a hrubé motoriky • Prac.list: Činnosti rozvíjející psychomotorické dovednosti • Prac.list: Činnosti a hry rozvíjející prostorovou orientaci • 51 způsobů pochval Účastníci semináře získají informace z oblasti teorie, klíčových pojmů, ukázky fotodokumentace typů nesprávných úchopů, postup, jak vyvodit správný úchop, hry a cvičení pro rozvoj grafomotoriky. Navíc si odnesou nápady a materiály v podobě pracovních listů, ... 
 Poznámka:  

Akce již proběhla