CCV Pardubice

    Logopedická prevence v MŠ
 Kód akce: 0229391 
 Název akce: Logopedická prevence v MŠ 
 Termín konání:  1.března 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Seminář zaměřený na plánování a tvorbu preventivních logopedických programů v MŠ. Součástí semináře je seznámení s variabilitou struktury a obsahu logopedických chvilek, tvorba zásobníku her na posilování mluvního projevu a využití dostupných pomůcek a literatury. Pozornost bude věnována také zásadám podpory mluvního vývoje a pracovních návyků dětí předškolního věku, pedagogické diagnostice a možnostem a úskalím spolupráce s rodinou. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, logopedické asistenty  
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář zaměřený na plánování a tvorbu preventivních logopedických programů v MŠ. Součástí semináře je seznámení s variabilitou struktury a obsahu logopedických chvilek, tvorba zásobníku her na posilování mluvního projevu a využití dostupných pomůcek a literatury. Pozornost bude věnována také zásadám podpory mluvního vývoje a pracovních návyků dětí předškolního věku, pedagogické diagnostice a možnostem a úskalím spolupráce s rodinou.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla