CCV Pardubice

    Obsah a průběh činností ve speciální třídě pro děti s vadami řeči
 Kód akce: 0228191 
 Název akce: Obsah a průběh činností ve speciální třídě pro děti s vadami řeči 
 Termín konání: 22.února 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: • Nejčastější poruchy řeči • Individuální vzdělávací plán • Pracovní a logopedické sešity, spolupráce s rodinou • Režim dne • Myofunkční terapie • Individuální a kolektivní logopedické chvilky • Logopedická intervence • Pomůcky, odborná literatura • Spolupráce s PPP a s SPC  
 Doporučeno pro: učitele MŠ (logopedické asistenty) 
 Lektor: Bc. Monika Jeníčková, učitelka ve spec. logoped. třídě
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: • Nejčastější poruchy řeči • Individuální vzdělávací plán • Pracovní a logopedické sešity, spolupráce s rodinou • Režim dne • Myofunkční terapie • Individuální a kolektivní logopedické chvilky • Logopedická intervence • Pomůcky, odborná literatura • Spolupráce s PPP a s SPC Účastníci si prohloubí znalosti z oblasti péče o děti s narušenou komunikační schopností. Získají konkrétní náměty pro práci s dětmi s logopedickými vadami.  
 Poznámka:  

Akce zrušena