CCV Pardubice

    Neukázněné dítě v předškolním věku
 Kód akce: 0227191 
 Název akce: Neukázněné dítě v předškolním věku 
 Termín konání: 21.února 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Do určité míry budou prezentovány základní poznatky ze speciální pedagogiky (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.) Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat?  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: PaedDr. Olga Zelinková, CSc., docentka Husitské teologické fakulty UK
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Do určité míry budou prezentovány základní poznatky ze speciální pedagogiky (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.) Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat? Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla