CCV Pardubice

    Cvičení ticha
 Kód akce: 0222191 
 Název akce: Cvičení ticha 
 Termín konání: 28.března 2019 od 09:30 
 Rozsah akce: 9 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: 1. Význam cvičení ticha 2. Význam cvičení rovnováhy (chůze po elipse) 3. Postup nácviku ticha a chůze po elipse 4. Cvičení se špendlíkem "vteřinové" ticho 5. Elipsa - základní použití 6. Tiché hry - prohlubování dovedností 7. Nácvik "nehybného" ticha 8. Závěrečná elipsa 9. Mír na dosah ruky 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor:  Vlasta Hillebrandová, členka vedení společnosti Montessori ČR
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Význam cvičení ticha 2. Význam cvičení rovnováhy (chůze po elipse) 3. Postup nácviku ticha a chůze po elipse 4. Cvičení se špendlíkem "vteřinové" ticho 5. Elipsa - základní použití 6. Tiché hry - prohlubování dovedností 7. Nácvik "nehybného" ticha 8. Závěrečná elipsa 9. Mír na dosah ruky Všude kolem nás se setkáváme s násilím, nepřátelstvím, nepřejícností, soutěživostí a dravostí. Kam se vytratila slušnost, galantnost a schopnost si pomáhat? Kde a kdy se tvoří základy pro mravní zásady? Kde se to v těch dětech a dospělých bere? Možná se i vám honí podobné otázky hlavou, přemýšlíte nad nimi a chcete udělat něco pro změnu. Právě nyní je čas začít. Prožitkový seminář, jehož jednotlivé aktivity vedou zúčastněné k zastavení, ztišení, sounáležitosti a uvědomění si důležitosti mravních hodnot. Účastníci si odnesou množství námětů a nápadů využitelných v praxi s dětmi ve věkové skupině 3 – 6 let.  
 Poznámka: