CCV Pardubice

    Zážitkové hry pro děti v přírodě
 Kód akce: 0210491 
 Název akce: Zážitkové hry pro děti v přírodě  
 Termín konání: 24.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Seminář nabízí nové pohybové hry v přírodě, rozvíjející orientaci dětí v prostoru, zručnost a komunikaci. Dále nabízí spojení pohybu s rytmem, hudbou a slovem. Plánování, organizace a možná úskalí pobytů a tvořivých projektů v přírodě. Obsah: 1. Úvodem semináře je praktická ukázka přímé práce s dětmi (1 h) 2. Nabídka her, metod a technik pro rozvoj pohybových schopností dětí (2 h) – zábavné hry s prožitkem, tvořivé improvizační hry, pohybové hry s hudebním nástrojem, hry s rodiči v přírodě, hry rozvíjející enviromentální cítění. 3. Praktická část semináře – seznámení se s jednotlivými hrami a jejich pravidly (2 h) - hra „ vyšlapaná cestička“, hra „ filmujeme“, hra „ rytmizáčci“, hra „ krása“, hra „ travní víla“ Seminář je určen všem, kteří mají zájem věnovat se prožitkovým hrám s dětmi. Nabízíme mnoho zajímavých motivací, plánování, organizace, možná úskalí. Uvidíte ukázky her na videu. Získáte ucelenou nabídku aktivit pro školy v přírodě, pro využití pobytů v přírodě a tvořivých projektů v přírodě.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ 
 Lektor:  Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář nabízí nové pohybové hry v přírodě, rozvíjející orientaci dětí v prostoru, zručnost a komunikaci. Dále nabízí spojení pohybu s rytmem, hudbou a slovem. Plánování, organizace a možná úskalí pobytů a tvořivých projektů v přírodě. Obsah: 1. Úvodem semináře je praktická ukázka přímé práce s dětmi (1 h) 2. Nabídka her, metod a technik pro rozvoj pohybových schopností dětí (2 h) – zábavné hry s prožitkem, tvořivé improvizační hry, pohybové hry s hudebním nástrojem, hry s rodiči v přírodě, hry rozvíjející enviromentální cítění. 3. Praktická část semináře – seznámení se s jednotlivými hrami a jejich pravidly (2 h) - hra „ vyšlapaná cestička“, hra „ filmujeme“, hra „ rytmizáčci“, hra „ krása“, hra „ travní víla“ Seminář je určen všem, kteří mají zájem věnovat se prožitkovým hrám s dětmi. Nabízíme mnoho zajímavých motivací, plánování, organizace, možná úskalí. Uvidíte ukázky her na videu. Získáte ucelenou nabídku aktivit pro školy v přírodě, pro využití pobytů v přírodě a tvořivých projektů v přírodě. Účastník - dokáže naplánovat obsah a organizaci pobytů žáků v přírodě - uvědomí si možná úskalí pobytů a tvořivých projektů v přírodě. - získá zásobník her a ucelenou nabídku aktivit pro školy v přírodě  
 Poznámka:  

Akce již proběhla