CCV Pardubice

    Právní poradna
 Kód akce: 0115191 
 Název akce: Právní poradna  
 Termín konání: 24.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Obsahem semináře bude návrh řešení aktuálních problémů a aplikace platných právních předpisů při řízení školy a školského zařízení: Témata: 1) zákoník práce – zásady pracovního práva, pracovní poměr, osobní spis zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, doba určitá, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměňování, pracovní doba; 2) pracovně lékařské služby – právní předpisy, směrnice, smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, prohlídky zaměstnanců; 3) cestovní náhrady – směrnice, vysílání zaměstnanců na pracovní cestu, pracovní cesta versus pracovní doba, druhy náhrad, stravné, způsoby výpočtu cestovních náhrad; 4) FKSP a kolektivní smlouva – právní předpisy, kolektivní vyjednávání, odborová organizace, směrnice k čerpání FKSP, tvorba a čerpání FKSP; 5) poznatky z kontrol – kontroly vnější v oblasti pracovního práva –ČŠI, Inspektorát práce, odbor školství krajského úřadu apod., požadované materiály, závažná zjištění; 6) diskuse – na základě dotazů od účastníků  
 Doporučeno pro: ředitele škol a školských zařízení 
 Lektor: JUDr. Dana Juříčková,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Obsahem semináře bude návrh řešení aktuálních problémů a aplikace platných právních předpisů při řízení školy a školského zařízení: Témata: 1) zákoník práce – zásady pracovního práva, pracovní poměr, osobní spis zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, doba určitá, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměňování, pracovní doba; 2) pracovně lékařské služby – právní předpisy, směrnice, smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, prohlídky zaměstnanců; 3) cestovní náhrady – směrnice, vysílání zaměstnanců na pracovní cestu, pracovní cesta versus pracovní doba, druhy náhrad, stravné, způsoby výpočtu cestovních náhrad; 4) FKSP a kolektivní smlouva – právní předpisy, kolektivní vyjednávání, odborová organizace, směrnice k čerpání FKSP, tvorba a čerpání FKSP; 5) poznatky z kontrol – kontroly vnější v oblasti pracovního práva –ČŠI, Inspektorát práce, odbor školství krajského úřadu apod., požadované materiály, závažná zjištění; 6) diskuse – na základě dotazů od účastníků Cílem semináře je seznámit a zároveň proškolit ředitele škol a školských zařízení s platnými předpisy v oblasti pracovního práva, jejich změnami a aplikací v praxi škol. 
 Poznámka: