CCV Pardubice

    Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ
 Kód akce: 0114191 
 Název akce: Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ  
 Termín konání: 28.února 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: • základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), • prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí, žáků a studentů, • stanovení kritérií přijetí, • podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti, • účastníci řízení a jejich zastoupení, • založení správního spisu a jeho vedení, • tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek, • náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu, • evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby), • oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, • odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty, • odvolací řízení, autoremedura, • ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů), • nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy 
 Doporučeno pro: ředitele, zástupce ředitelů škol 
 Lektor: Ing. RNDr. Eva Urbanová,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: • základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), • prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí, žáků a studentů, • stanovení kritérií přijetí, • podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti, • účastníci řízení a jejich zastoupení, • založení správního spisu a jeho vedení, • tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek, • náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu, • evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby), • oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, • odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty, • odvolací řízení, autoremedura, • ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů), • nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla