CCV Pardubice

    Finanční kontrola aneb Jak vytvořit fungující vnitřní kontrolní systém
 Kód akce: 0113191 
 Název akce: Finanční kontrola aneb Jak vytvořit fungující vnitřní kontrolní systém 
 Termín konání: 30.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: 1. Vymezení vnitřního kontrolního systému, základních složek, postupů a principů obecně 2. Legislativní rámec 3. Finanční kontrola jako základní nástroj realizace vnitřního kontrolního systému v podmínkách školských zařízení, zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 4. Jednotlivé fáze řídící kontroly – jejich cíle, postupy, zdokumentování a personální zajištění 5. Vyhledávání, identifikace a hodnocení rizik ve vybraných oblastech - dlouhodobý majetek vlastní a svěřený k hospodaření, zásoby, finanční prostředky, pohledávky, závazky, fondy, mzdy, daně, zveřejňování smluv 6. Nastavení plánů kontrol, monitorovací činnost 7. Praktické příklady a ukázky dokumentace řídící kontroly. Nejčastější chyby zjišťované auditem a finančními kontrolami v hospodaření školských subjektů. Praktická doporučení na zlepšení vnitřního kontrolního systému. 8. Aktuální témata v oblasti účetnictví a daní příspěvkových organizací  
 Doporučeno pro: vedoucí pedagogické pracovníky škol a ŠZ 
 Lektor: Ing. Daniela Burianová, Auditor a daňový poradce
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: 1. Vymezení vnitřního kontrolního systému, základních složek, postupů a principů obecně 2. Legislativní rámec 3. Finanční kontrola jako základní nástroj realizace vnitřního kontrolního systému v podmínkách školských zařízení, zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 4. Jednotlivé fáze řídící kontroly – jejich cíle, postupy, zdokumentování a personální zajištění 5. Vyhledávání, identifikace a hodnocení rizik ve vybraných oblastech - dlouhodobý majetek vlastní a svěřený k hospodaření, zásoby, finanční prostředky, pohledávky, závazky, fondy, mzdy, daně, zveřejňování smluv 6. Nastavení plánů kontrol, monitorovací činnost 7. Praktické příklady a ukázky dokumentace řídící kontroly. Nejčastější chyby zjišťované auditem a finančními kontrolami v hospodaření školských subjektů. Praktická doporučení na zlepšení vnitřního kontrolního systému. 8. Aktuální témata v oblasti účetnictví a daní příspěvkových organizací Prohloubení znalostí z požadavků na finanční kontrolu v příspěvkových organizacích, průkaznost jejího provedení, legislativní úpravy a směrnice a seznámení s aktualitami v oblasti účetnictví a daní příspěvkových organizací – připravované legislativní změny, nejčastější problémy v oblasti současných dotací (šablony,…), tvorba a čerpání fondů 
 Poznámka:  

Akce již proběhla