CCV Pardubice

    Zákoník práce a jeho specifika ve školství
 Kód akce: 0111191 
 Název akce: Zákoník práce a jeho specifika ve školství 
 Termín konání: 19.února 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti pracovního práva - Pracovnělékařské služby – právní úprava, lékařské prohlídky, úhrada lékařských prohlídek - Pracovní poměr: pracovní smlouva – co musí obsahovat pracovní smlouva, pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba; jmenování – kdo je jmenován, odvolání z vedoucího pracovního místa, postup po odvolání, úprava jmenování a odvolání ředitele školy; změny a skončení pracovního poměru - Dohody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – rozdíly, podmínky uzavření - Pracovní doba – rozvržení pracovní doby, změny rozvržení, evidence, přestávky v práci, zvláštní úprava pracovní doby u pedagogických pracovníků - Zvyšování a prohlubování kvalifikace – rozdíly, kdy a v jakém rozsahu přísluší volno a náhrada platu - Úprava dovolené  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníků škol a školských zařízení  
 Lektor: JUDr. Dagmar Lichovníková, právník s orientací na školská zařízení
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti pracovního práva - Pracovnělékařské služby – právní úprava, lékařské prohlídky, úhrada lékařských prohlídek - Pracovní poměr: pracovní smlouva – co musí obsahovat pracovní smlouva, pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba; jmenování – kdo je jmenován, odvolání z vedoucího pracovního místa, postup po odvolání, úprava jmenování a odvolání ředitele školy; změny a skončení pracovního poměru - Dohody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – rozdíly, podmínky uzavření - Pracovní doba – rozvržení pracovní doby, změny rozvržení, evidence, přestávky v práci, zvláštní úprava pracovní doby u pedagogických pracovníků - Zvyšování a prohlubování kvalifikace – rozdíly, kdy a v jakém rozsahu přísluší volno a náhrada platu - Úprava dovolené Seznámit účastníky s aktuální právní úpravou pracovního práva se specifiky ve školství, s aktuálními problémy a doporučení jejich řešení. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla