CCV Pardubice

    Hospitační činnost ředitele školy
 Kód akce: 0110191 
 Název akce: Hospitační činnost ředitele školy 
 Termín konání:  5.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář se zaměřuje na vykonávání hospitační činnosti vedoucími pracovníky škol, v souladu se změnami, které současné škole přináší výuka podle ŠVP. Témata: • Význam hospitační činnosti v práci ředitele školy • Metodika hospitační činnosti • Hospitační pomůcky a dokumentace (plán h., záznam z h., přehled h., ...aj.) • Hospitační činnost a ŠVP • Hospitační činnost a Vlastní hodnocení školy • Vedení hospitačního pohovoru s využitím koučovacího přístupu. Témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe.  
 Doporučeno pro: ředitele a zástupce ZŠ a SŠ  
 Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, lektorská činnost
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář se zaměřuje na vykonávání hospitační činnosti vedoucími pracovníky škol, v souladu se změnami, které současné škole přináší výuka podle ŠVP. Témata: • Význam hospitační činnosti v práci ředitele školy • Metodika hospitační činnosti • Hospitační pomůcky a dokumentace (plán h., záznam z h., přehled h., ...aj.) • Hospitační činnost a ŠVP • Hospitační činnost a Vlastní hodnocení školy • Vedení hospitačního pohovoru s využitím koučovacího přístupu. Témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe. Seminář nabízí metodu hospitace jako techniku, pomocí níž získá učitel zpětnou vazbu o své práci a náměty k jejímu zkvalitňování. Účastníci získají dovednosti směřující k vytvoření hospitačního archu, vyzkoušejí si formulovat kriteria pro hodnocení práce učitele tak, aby byla měřitelná a v souladu s požadavky RVP ZV. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla