CCV Pardubice

    Registr smluv
 Kód akce: 0109491 
 Název akce: Registr smluv 
 Termín konání: 17.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář poskytne základní informace ohledně povinností stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který vstoupí v účinnost 1. Července 2016, se zaměřením na praktické provedení všech kroků nezbytných k řádnému naplnění povinností daných citovaným zákonem. Účastníci na semináři současně získají vzorové formuláře nejčastěji uzavíraných smluv. Obsah přednášky: 1. Osoby povinné k uveřejňování smluv 2. Druhy smluv, které bude nutné uveřejňovat 3. Postup při uveřejnění smlouvy, struktura zveřejňovaných informací 4. Následky porušení povinnosti uveřejnit smlouvu 5. Praktické příklady - vzory nejčastěji užívaných smluv  
 Doporučeno pro: ředitelé škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Iveta Kalužová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář poskytne základní informace ohledně povinností stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který vstoupí v účinnost 1. Července 2016, se zaměřením na praktické provedení všech kroků nezbytných k řádnému naplnění povinností daných citovaným zákonem. Účastníci na semináři současně získají vzorové formuláře nejčastěji uzavíraných smluv. Obsah přednášky: 1. Osoby povinné k uveřejňování smluv 2. Druhy smluv, které bude nutné uveřejňovat 3. Postup při uveřejnění smlouvy, struktura zveřejňovaných informací 4. Následky porušení povinnosti uveřejnit smlouvu 5. Praktické příklady - vzory nejčastěji užívaných smluv Seznámení se zákonem č. 340/205 Sb. a povinnostmi, které vyplývají z jeho znění ředitelům škol. Účastníci budou seznámeni se zněmím zákona, budou reflektovány jejich dotazy k této problematice. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla