CCV Pardubice

    Studium pro ředitele škol a školských zařízení
 Kód akce: 1805100 
 Název akce: Studium pro ředitele škol a školských zařízení 
 Termín konání: 26.září 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 115 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Obsah vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v § 5 odst. 2, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v § 5 a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení tak, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb. Studium je realizováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, ředitelům škol a školských zařízení, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon funkce ředitele 
 Lektor:  kolektiv lektorů CCV Pardubice,
 
 Garant: Mgr. Monika Jirásková 
 Účastnický poplatek: 6000 Kč 
 Tematická náplň: Obsah vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v § 5 odst. 2, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v § 5 a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení tak, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb. Studium je realizováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Vzdělávací program obsahuje tyto základní moduly: 1. ZÁKLADY PRÁVA 2. PRACOVNÍ PRÁVO 3. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY 4. ORGANIZACE ŠKOLY A PEDRAGOGICKÉHO PROCESU Součástí studia je dvoudenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, řízené samostudium a zpracování závěrečné práce. Cílem odborné stáže, která je součástí studia, je poskytnout frekventantů, studia možnost blíže se seznámit a případně si vyměnit zkušenosti z oblasti vnitřního řízení školy/školského zařízení, seznámení s organizací školy/školského zařízení a vzdělávacím procesem se zaměřením na sledování řízení. Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšní absolventi Studia pro ředitele škol a školských zařízení obdrží osvědčení. 
 Poznámka: Přihlášky ke studiu zasílejte do 30. srpna 2019. Zahájení studia proběhne 26. září 2019. Termíny dalších přednášek: 10., 17, a 24. října 2019, 7., 21, a 28. listopadu 2019, 6. prosince 2019, 17. a 23. ledna 20120, 6. a 27. února 2020, 12. března 2020. Závěrečné zkoušky konec března 2020, termín bude upřesněn do prosince 2019.