CCV Pardubice

    Studium pro vychovatele
 Kód akce: 1803100 
 Název akce: Studium pro vychovatele 
 Termín konání: 21.září 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 80 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Obsah vzdělávacího programu Studium pro vychovatele vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace vychovatel. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele. Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY III. SPECIÁLNÍ MODUL PRO VYCHOVATELE Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.  
 Doporučeno pro: zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. e) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností vychovatele ve školách a školských zařízeních. Kritérium výběru účastníků: dosažené vzdělání vyšší odborné (DiS.)  
 Lektor:  kolektiv lektorů CCV Pardubice,
 
 Garant: Mgr. Monika Jirásková 
 Účastnický poplatek: 6500 Kč 
 Tematická náplň: Obsah vzdělávacího programu Studium pro vychovatele vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace vychovatel. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele. Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY III. SPECIÁLNÍ MODUL PRO VYCHOVATELE Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.  
 Poznámka: Časová dotace: 80 vyučovacích hodin studia. Organizace studia: výuka obou modulů a jejich tematických okruhů bude rozložena do dvou semestrů studia. Studium bude zahájeno v září 2019 Další termíny sobotních přednášek: 5. a 19.10. 2019, 2.,16. 11. 2019, a 11.1. 2020, 22.2. 2020, 7. a 23.3. 2020, 4. a 18.4. 2020. Pokyn s informacemi k uhrazení účastnického poplatku převodem na účet bude zaslán přihlášeným účastníkům na e-mailovou adresu, uvedenou v přihlášce nejpozději do konce srpna 2019.