CCV Pardubice

    Studium pedagogiky
 Kód akce: 1802100 
 Název akce: Studium pedagogiky 
 Termín konání: 21.září 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 120 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY. Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.  
 Doporučeno pro: učitele odborných předmětu SŠ, praktického vyučování a odborných praxí VOŠ, uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, kteří potřebují doplnit odbornou kvalifikaci v oblasti pedagogických věd v souladu s § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
 Lektor: PaedDr. Jiří Knoll, Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice
PhDr. Petra Novotná, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí
PhDr. Andrea Šmejdová, Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Mgr. Markéta Sychrová, speciální pedagog PPP, Ústí nad Orlicí
 
 Garant: Mgr. Monika Jirásková 
 Účastnický poplatek: 9000 Kč 
 Tematická náplň: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY. Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.  
 Poznámka: Časová dotace: 120 vyučovacích hodin studia. Organizace studia: výuka obou modulů a jejich tématických okruhů bude rozložena do dvou semestrů studia. Studium bude zahájeno v sobotu 21. září 2019. Další termíny sobotních přednášek: 5. a 19.10. 2019, 2.,16. a 30.11.2019, 14.12.2019, 11. a 25.1. 2020, 22.2. 2020, 7. a 23.3. 2020, 4. a 18.4. 2020, 16.5. 2020. Pokyn s informacemi k uhrazení účastnického poplatku převodem na účet bude zaslán přihlášeným účastníkům na e-mailovou adresu, uvedenou v přihlášce nejpozději do konce srpna 2019.