CCV Pardubice

    Jak zacházet s agresí
 Kód akce: 1615401 
 Název akce: Jak zacházet s agresí  
 Termín konání: 19.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Agrese je síla, či energie sloužící k uspokojování a naplňování potřeb každého člověka. Je důsledkem nikoliv příčinou jednání. Naučme se tedy porozumět vlastní agresi, podívejme se na ni z odstupu bez odsuzujícího filtru, protože projevy agrese i její prožívání může být velmi různorodé. Obsah: Agresivita jako předmět učení Zkoumání agresivity ve výuce – možnosti osobnostního a sociálního učení Vytváření učících aktivit, ve kterých je agrese součástí či předmětem učení Poznání vlastní agrese, vědomé zacházení s ní Verbální agrese Fyzická agrese Pasivní agrese Jak zvládat svůj hněv Temperament Jak dát negativní zpětnou vazbu  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky škol a ŠZ 
 Lektor: Mgr. Kateřina Kábelová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Agrese je síla, či energie sloužící k uspokojování a naplňování potřeb každého člověka. Je důsledkem nikoliv příčinou jednání. Naučme se tedy porozumět vlastní agresi, podívejme se na ni z odstupu bez odsuzujícího filtru, protože projevy agrese i její prožívání může být velmi různorodé. Obsah: Agresivita jako předmět učení Zkoumání agresivity ve výuce – možnosti osobnostního a sociálního učení Vytváření učících aktivit, ve kterých je agrese součástí či předmětem učení Poznání vlastní agrese, vědomé zacházení s ní Verbální agrese Fyzická agrese Pasivní agrese Jak zvládat svůj hněv Temperament Jak dát negativní zpětnou vazbu Účastníci se naučí nahlídnout na zacházení dítěte s agresí, porozumí agresi a jejím mechanismům . Naučit se s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat  
 Poznámka: