CCV Pardubice

    Jak nevyhořet
 Kód akce: 1614101 
 Název akce: Jak nevyhořet 
 Termín konání: 23.ledna 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké. 1.Teoretická část: Příčiny vyhoření, Prevence vyhoření, Zvládání stavu již existujících potíží. V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy spojené s daným tématem, ty jsou pak pro lepší vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující diskusi. Nároky na učitele, stres v učitelské profesi Typy osobnosti učitelů, jejich charakteristika a rizika z hlediska burn-out syndromu Symptomy burn-out syndromu (vyhoření)(4 hodiny) 2. Zážitková část: Praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů. Účastníci mají možnost pracovat skupinově, ve dvojicích i individuálně. Zaměří se i na rozpoznání a řešení osobních pocitů a praktických situací, které mohou psychohygienu komplikovat. Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem. Chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. Čím jsme unavenější, tím menší výkon máme, méně toho zvládáme, často potom také reagujeme neadekvátně dané situaci. (4 hodiny)  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ,SŠ,VOŠ, vychovatele škol a ŠZ, výchovné poradce, metodiky prevence, speciální pedagogy, psychology 
 Lektor: Mgr. Kateřina Kábelová,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké. 1.Teoretická část: Příčiny vyhoření, Prevence vyhoření, Zvládání stavu již existujících potíží. V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy spojené s daným tématem, ty jsou pak pro lepší vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující diskusi. Nároky na učitele, stres v učitelské profesi Typy osobnosti učitelů, jejich charakteristika a rizika z hlediska burn-out syndromu Symptomy burn-out syndromu (vyhoření)(4 hodiny) 2. Zážitková část: Praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů. Účastníci mají možnost pracovat skupinově, ve dvojicích i individuálně. Zaměří se i na rozpoznání a řešení osobních pocitů a praktických situací, které mohou psychohygienu komplikovat. Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem. Chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. Čím jsme unavenější, tím menší výkon máme, méně toho zvládáme, často potom také reagujeme neadekvátně dané situaci. (4 hodiny) Cílem semináře je seznámit učitele s psychohygienou a možnostmi, jak šetřit energii, jak pracovat s časem, jak řešit časový tlak. Dále pak, jak si ošetřit, aby práce nenarušovala soukromí. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.