CCV Pardubice

    Jak nastavit hranice, naučit se říkat ne
 Kód akce: 1613101 
 Název akce: Jak nastavit hranice, naučit se říkat ne 
 Termín konání: 21.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Na semináři se seznámíte s aktivními metodami práce s dětmi v předškolním a mladším školním věku, prostřednictvím kterých budete nastavovat hranice pro jejich chování. Rozkryjete své vlastní vzorce komunikace a poznáte své osobní možnosti i přednosti, kterých můžete při nastavování pravidel a hranic vhodně využít. V první teoretické části se dozvíte o tom, co všechno hraje roli v komunikaci, budeme pracovat na tom, jak si uvědomit to, jak nás vnímají druzí, jak sami ovlivňujeme průběh komunikace s dítětem svým vědomým i neuvědomovaným chováním. Jak můžeme komunikaci s dítětem dobře rozvíjet nebo také mařit. Budeme hovořit o nastavování hranic a opět budeme vedeni k tomu, jak každý z nás vnímá vlastní hranice, má zážitek s tím, že mu hranice kdysi nastavovaly klíčové autority života a co z toho se promítá do našeho dospělého chování, do našeho profesionálního chování. Budeme hledat zdravé nastavování hranic, které není ani hyperprotektivitou, ani bezhraničností…..Budeme pracovat s pojmy respektu a despektu v komunikaci, budeme se věnovat rozvíjení konceptu spolupráce a polemizovat s konceptem poslušnosti. Celý seminář je zaměřen na předškolní a časný školní věk dítěte se všemi specifiky, které k tomuto období patří. Značná cast seminar bude interaktivní. Chceme pracovat na konkrétních komunikačních situacích, analyzovat, co se v komunikaci děje, snažit se porozumět prožívání dítěte s cílem učit dítě spolupracovat s autoritou, vzdát se problémového chování ve prospěch altruismu a ohleduplnosti k druhým. Je proto žádoucí, aby se účastníci na tuto cast semináře připravili a přinesli s sebou příběhy z vlastní pedagogické praxe. První tři hodiny se zabývají teoretickými koncepty komunikace, práce s hranicemi a prvky pozitivní komunikace. Další část semináře už je interaktivní a maximálně praktická. Pracujeme s konkrétními situacemi, analyzuje, co se v komunikaci děje, jak jinak lze intervenovat, inspirujeme k vhledu a novému uchopení určitého problému.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. st. ZŠ, spec. škol, vychovatele ŠD, zájmových a volnočasových aktivit, speciální pedagogy, domovy mládeže 
 Lektor: PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Na semináři se seznámíte s aktivními metodami práce s dětmi v předškolním a mladším školním věku, prostřednictvím kterých budete nastavovat hranice pro jejich chování. Rozkryjete své vlastní vzorce komunikace a poznáte své osobní možnosti i přednosti, kterých můžete při nastavování pravidel a hranic vhodně využít. V první teoretické části se dozvíte o tom, co všechno hraje roli v komunikaci, budeme pracovat na tom, jak si uvědomit to, jak nás vnímají druzí, jak sami ovlivňujeme průběh komunikace s dítětem svým vědomým i neuvědomovaným chováním. Jak můžeme komunikaci s dítětem dobře rozvíjet nebo také mařit. Budeme hovořit o nastavování hranic a opět budeme vedeni k tomu, jak každý z nás vnímá vlastní hranice, má zážitek s tím, že mu hranice kdysi nastavovaly klíčové autority života a co z toho se promítá do našeho dospělého chování, do našeho profesionálního chování. Budeme hledat zdravé nastavování hranic, které není ani hyperprotektivitou, ani bezhraničností…..Budeme pracovat s pojmy respektu a despektu v komunikaci, budeme se věnovat rozvíjení konceptu spolupráce a polemizovat s konceptem poslušnosti. Celý seminář je zaměřen na předškolní a časný školní věk dítěte se všemi specifiky, které k tomuto období patří. Značná cast seminar bude interaktivní. Chceme pracovat na konkrétních komunikačních situacích, analyzovat, co se v komunikaci děje, snažit se porozumět prožívání dítěte s cílem učit dítě spolupracovat s autoritou, vzdát se problémového chování ve prospěch altruismu a ohleduplnosti k druhým. Je proto žádoucí, aby se účastníci na tuto cast semináře připravili a přinesli s sebou příběhy z vlastní pedagogické praxe. První tři hodiny se zabývají teoretickými koncepty komunikace, práce s hranicemi a prvky pozitivní komunikace. Další část semináře už je interaktivní a maximálně praktická. Pracujeme s konkrétními situacemi, analyzuje, co se v komunikaci děje, jak jinak lze intervenovat, inspirujeme k vhledu a novému uchopení určitého problému. Seminář má inspirovat učitele k tomu, jak rozvíjet komunikační dovednosti vlastní i komunikační dovednosti dětí v rámci všech aktivit, které ve školce i ve škole probíhají. Pomáhá hledat komunikační nástroj, který není pouze napomínáním, říkáním ne, nesmíš a kritikou, projevem nesouhlasu. Cílem je nahradit opozici vzbuzující direktivitu, která má vést k poslušnosti, více fungujícími kooperativními strategiemi chování, které navozují vzájemný respekt. Účastník semináře by měl odejít také s tím, že si uvědomí silné a slabé stránky vlastní komunikace a vlastních výchovných postojů a bude více schopen změny. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.