CCV Pardubice

    Komunikace a řešení problémů s "problémovými rodiči"
 Kód akce: 1611101 
 Název akce: Komunikace a řešení problémů s "problémovými rodiči"  
 Termín konání: 17.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář se zaměřuje na různé typy konfliktů mezi školou (učiteli) a rodiči, a odhaluje jejich nejčastější příčiny. Pomáhá orientovat se v jednotlivých typech konfliktních situací i v jednotlivých typech "problémových rodičů". Účastníci se naučí lépe předvídat další možný vývoj vzniklých konfliktů, osvojí si techniky zvládání emočně vypjatých situací a získají konkrétní návody a nástroje usnadňující řešení vzniklých problémů a sporů s rodiči. Vzdělávací obsah programu je zaměřen na "pedagogickou komunikaci ve škole", a je koncipován zejména jako předávání poznatků a praktických zkušeností z oblasti edukační praxe ze škol, nikoliv např. z prostředí klinické psychologické praxe nebo např. z prostředí školských poradenských zařízení. Nejedná se tedy ani o odborně zaměřené téma z oblasti teorie psychologie ani např. z oblasti klinické psychologie, ale z oblasti "prakticky aplikované pedagogické psychologie ve škole při komunikaci s rodiči dětí a žáků". Lektor zde využívá vlastních zkušeností ze své pedagogické praxe (od r. 1990) a ze své praxe ředitele školy (1997 - 2008). Témata: - nejčastější příčiny vzniku konfliktů mezi učiteli a rodiči - konflikt, typy konfliktů ("problémy" a "spory") - standardní průběh konfliktu - přístup ke konfliktům, způsoby řešení konfliktů, řízení konfliktů, strategie řešení konfliktů - komunikace v emocionální fázi k., křivka spontánních emocí, zvládání výbuchů emocí - komunikace v racionální fázi konfliktu, - řešení problémů - řešení sporů - konflikty představ (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty názorů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty postojů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty zájmů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - smíšené konflikty - skupiny "problémových rodičů" ("rodič zatížený problémy", "agresivní rodič", "nespolupracující rodič") - základní psychologické funkce rodiny, klasifikace rodin podle jejich funkčnosti - charakteristiky nejčastějších typů problémově zatížených rodin - role a možnosti učitele při řešení konfliktů s jednotlivými typy problémově zatížených rodičů - řešení konfliktů s agresivním rodičem - řešení konfliktů s nespolupracujícím rodičem - řešení konfliktů se skupinou "problémových rodičů" - konflikty, jejichž příčinou je "problémový učitel" - řešení konfliktů a typologie osobnosti - vyjednávání, vyjednávací styl - mediace (charakteristika, význam, možnosti využití ve školní praxi, příklady) 
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ (vhodné i pro pedagogické pracovníky nižších ročníků víceletých gymnázií) 
 Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, lektorská činnost
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář se zaměřuje na různé typy konfliktů mezi školou (učiteli) a rodiči, a odhaluje jejich nejčastější příčiny. Pomáhá orientovat se v jednotlivých typech konfliktních situací i v jednotlivých typech "problémových rodičů". Účastníci se naučí lépe předvídat další možný vývoj vzniklých konfliktů, osvojí si techniky zvládání emočně vypjatých situací a získají konkrétní návody a nástroje usnadňující řešení vzniklých problémů a sporů s rodiči. Vzdělávací obsah programu je zaměřen na "pedagogickou komunikaci ve škole", a je koncipován zejména jako předávání poznatků a praktických zkušeností z oblasti edukační praxe ze škol, nikoliv např. z prostředí klinické psychologické praxe nebo např. z prostředí školských poradenských zařízení. Nejedná se tedy ani o odborně zaměřené téma z oblasti teorie psychologie ani např. z oblasti klinické psychologie, ale z oblasti "prakticky aplikované pedagogické psychologie ve škole při komunikaci s rodiči dětí a žáků". Lektor zde využívá vlastních zkušeností ze své pedagogické praxe (od r. 1990) a ze své praxe ředitele školy (1997 - 2008).  
 Poznámka: