CCV Pardubice

    Vývoj dětské kresby
 Kód akce: 1608401 
 Název akce: Vývoj dětské kresby 
 Termín konání: 14.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: - popis vývoje dětské kresby a srovnání s jednotlivými věkovými normami - vývoj znaků v dětské kresbě o ohledem na školní zralost - dětská kresba a dospělá kresba - vliv školy na vývoj kresby a dalších grafomotorických dovedností. - Jak se v kresbě dítěte projevuje to, že je neúspěšné, že se mu nedaří v učení. Sebevědomí dítěte a kresba, porucha ADHD a kresba, specifické poruchy učení a jejich odraz v dětské kresbě. Základní informace o tom, co by měl pedagog vědět, když dostává do rukou grafomotorické dětské výtvory.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: - popis vývoje dětské kresby a srovnání s jednotlivými věkovými normami - vývoj znaků v dětské kresbě o ohledem na školní zralost - dětská kresba a dospělá kresba - vliv školy na vývoj kresby a dalších grafomotorických dovedností. - Jak se v kresbě dítěte projevuje to, že je neúspěšné, že se mu nedaří v učení. Sebevědomí dítěte a kresba, porucha ADHD a kresba, specifické poruchy učení a jejich odraz v dětské kresbě. Základní informace o tom, co by měl pedagog vědět, když dostává do rukou grafomotorické dětské výtvory. Cílem semináře je vybavit pedagogy základními informacemi o vývoji grafomotorických dovedností, když je vývoj dítěte jakkoliv komplikovaný. Součástí semináře je informace o významu ambidextrie, překřížené laterality, nezralosti kresby v době nástupu dítěte od školy a také možnosti, jak kompenzovat tyto vývojové nedostatky. 
 Poznámka: