CCV Pardubice

    Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka, vztah rodiny a školy
 Kód akce: 1605101 
 Název akce: Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka, vztah rodiny a školy 
 Termín konání:  3.prosince 2019 od 14:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah:  Otázky školní zralosti, odchylky IQ, předčasné i pozdní zařazení. Radostné ladění, důvěra a direkce ve školách. Osvětový tlak na rodiče, chyby ve spolupráci s rodinou. Nedostatečné respektování pohlaví dítěte – specifity a důsledky. Co s tím v praxi můžeme dělat. Osobnost učitele a žáka ve srovnání mezi sebou. Temperament, charakter velkých a malých. Jak žák vnímá učitele. Chyby ve výchově i vzdělávání.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky všech stupňů škol a školských zařízení 
 Lektor: PhDr. Lidmila Pekařová, ZŠ a PŠ Svítání
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň:  Otázky školní zralosti, odchylky IQ, předčasné i pozdní zařazení. Radostné ladění, důvěra a direkce ve školách. Osvětový tlak na rodiče, chyby ve spolupráci s rodinou. Nedostatečné respektování pohlaví dítěte – specifity a důsledky. Co s tím v praxi můžeme dělat. Osobnost učitele a žáka ve srovnání mezi sebou. Temperament, charakter velkých a malých. Jak žák vnímá učitele. Chyby ve výchově i vzdělávání. Cílem semináře je zlepšování komunikačních dovedností mezi učitelem a žákem, rozvíjení schopnosti profesionálně budovat a rozvíjet možnosti spolupráce s rodinou dítěte. 
 Poznámka: