CCV Pardubice

    Jak být pro žáky přirozenou autoritou?
 Kód akce: 1604101 
 Název akce: Jak být pro žáky přirozenou autoritou? 
 Termín konání:  5.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Zasazení "respektujícího přístupu" do kontextu: humanistická psychologie. Sféra osobního vlivu a svobody. Význam vztahu mezi učitelem a žákem pro kvalitu procesu vyučování a učení. Základní dovedností pro budování upřímných, respektujících vztahů: Empatie a aktivní naslouchání potřebám druhých. Autentické sdělování vlastních potřeb. Posilování přirozené autority učitele.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: Bc. Hana Čechová, certifikovaná lektorka kurzů Výchova bez poražených
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Zasazení "respektujícího přístupu" do kontextu: humanistická psychologie. Sféra osobního vlivu a svobody. Význam vztahu mezi učitelem a žákem pro kvalitu procesu vyučování a učení. Základní dovedností pro budování upřímných, respektujících vztahů: Empatie a aktivní naslouchání potřebám druhých. Autentické sdělování vlastních potřeb. Posilování přirozené autority učitele. Cílem semináře je seznámit účastníky s podstatou "respektujícího přístupu" ve vzdělávání a se základními dovednostmi, které jej naplňují. Osobnostní rozvoj pedagogů a posílení jejich přirozené autority v jednání s žáky a rodiči.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.