CCV Pardubice

    Lateralita
 Kód akce: 1601401 
 Název akce: Lateralita 
 Termín konání: 22.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Biologie a fyziologie laterality. Projevy a diagnostika laterality (účastníci budou seznámeni s vývojem dg metod až po zkoušky užívané v dnešní době (včetně ilustračních ukázek, orientační zkouška laterality). Dále budou účastníci vedeni k uvědomění si projevů u činností, které na laterální dominanci mohou upozorňovat). Praváctví x leváctví, ambidextrie, zkřížená lateralita a oblasti, které jsou zasaženy. Možné důsledky a problémy leváků či jedinců s nevyhraněnou či zkříženou lateralitou. Jak rozpoznat a pochopit potíže při učení v souvislosti s lateralitou. Možnosti nápravy důsledků ambidextrie či zkřížené laterality (Možnosti nápravy důsledků ambidextrie či zkřížené laterality v rámci školy - jaké pomůcky, pracovní listy či činnosti volit při práci s žáky, aby nedošlo ke školní neúspěšnosti). Překonávání potíží, které způsobuje leváctví, možná souvislost s poruchami učení. Návazná odborná péče. 6 vyučovacích hodin (1 hodina = 45 minut) 1. hodina: Základní pojmy – lateralita, ambidextrie, zkřížená lateralita a jejich podstata na základě biologie a fyziologie. 2. hodina: Navazující spojitosti – emoční prožívání, řečový projev, poruchy učení a další. 3. hodina: Leváctví – prakticky – porozumění obtížím, možnosti nápravy. 4. hodina: Ambidextrie – prakticky – porozumění obtížím, možnosti nápravy. 5. hodina: Zkřížená lateralita – prakticky – porozumění obtížím, možnosti nápravy. 6. hodina: Možná doporučení pro pedagogy, rodiče, potřeba a možnosti návazné péče, odkazy na literaturu, pracovní listy a cvičení. Prostor pro dotazy. Metodika Prezentace, skupinová práce, ukázky  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Jana Klementová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Biologie a fyziologie laterality. Projevy a diagnostika laterality. Praváctví x leváctví, ambidextrie, zkřížená lateralita a oblasti, které jsou zasaženy. Možné důsledky a problémy leváků či jedinců s nevyhraněnou či zkříženou lateralitou. Jak rozpoznat a pochopit potíže při učení v souvislosti s lateralitou. Možnosti nápravy důsledků ambidextrie či zkřížené laterality. Překonávání potíží, které způsobuje leváctví, možná souvislost s poruchami učení. Návazná odborná péče. 1. hodina: Základní pojmy – lateralita, ambidextrie, zkřížená lateralita a jejich podstata na základě biologie a fyziologie. 2. hodina: Navazující spojitosti – emoční prožívání, řečový projev, poruchy učení a další. 3. hodina: Leváctví – prakticky – porozumění obtížím, možnosti nápravy. 4. hodina: Ambidextrie – prakticky – porozumění obtížím, možnosti nápravy. 5. hodina: Zkřížená lateralita – prakticky – porozumění obtížím, možnosti nápravy. 6. hodina: Možná doporučení pro pedagogy, rodiče, potřeba a možnosti návazné péče, odkazy na literaturu, pracovní listy a cvičení. Prostor pro dotazy. Metodika Prezentace, skupinová práce, ukázky Předat účastníkům - pedagogům informace, které jim pomohou rozpoznat a pochopit potíže, které mohou souviset s leváctvím a lateralitou, ať již nevyhraněnou či zkříženou. Získané informace a praktické dovednosti by měly být základem pro práci další práci s dětmi - žáky. 
 Poznámka: