CCV Pardubice

    Jak na skupinové a kooperativní učení?
 Kód akce: 1302101 
 Název akce: Jak na skupinové a kooperativní učení? 
 Termín konání: 21.ledna 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: To, že učitel zařazuje práci ve skupinách, ještě nemusí znamenat, že učí žáky spolupracovat. Proč je důležité učit žáky spolupracovat? Protože kooperativní dovednosti patří dnes k nejžádanějším dovednostem na trhu práce. Každý člověk má jiné vnitřní předpoklady pro týmovou práci a každý může být jinak prospěšný pro práci v týmu. Společně se podíváme na to, jak navenek vypadá neefektivní tým a jak efektivní. Budeme pracovat s doporučeními pro zařazování kooperativního učení, a také podíváme se na to, jak kooperativní činnosti hodnotit. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol. Přehled témat: •formy učení •skupinové x kooperativní učení •analýza vnitřních předpokladů pro týmovou práci •efektivní x neefektivní týmy •formy práce a konstruktivismus •adaptace a harmonizace týmů •výukové programy s využitím skupinové či kooperativní práce •hodnocení skupinové a kooperativní práce •cíle a kritéria hodnocení •efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: 1.představení tématu a cílů semináře 2.představení lektora a účastníků 3.snos myšlenek na téma: Co umíme? 4.pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) 5.praktické ukázky výukových programů– přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí 6.analýza ukázek 7.plánování dle potřeb účastníků 8.společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ 
 Lektor: Mgr. Jiří Hruška, člen lektorského týmu sdružení PAU
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: To, že učitel zařazuje práci ve skupinách, ještě nemusí znamenat, že učí žáky spolupracovat. Proč je důležité učit žáky spolupracovat? Protože kooperativní dovednosti patří dnes k nejžádanějším dovednostem na trhu práce. Každý člověk má jiné vnitřní předpoklady pro týmovou práci a každý může být jinak prospěšný pro práci v týmu. Společně se podíváme na to, jak navenek vypadá neefektivní tým a jak efektivní. Budeme pracovat s doporučeními pro zařazování kooperativního učení, a také podíváme se na to, jak kooperativní činnosti hodnotit. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol. Přehled témat: •formy učení •skupinové x kooperativní učení •analýza vnitřních předpokladů pro týmovou práci •efektivní x neefektivní týmy •formy práce a konstruktivismus •adaptace a harmonizace týmů •výukové programy s využitím skupinové či kooperativní práce •hodnocení skupinové a kooperativní práce •cíle a kritéria hodnocení •efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: 1.představení tématu a cílů semináře 2.představení lektora a účastníků 3.snos myšlenek na téma: Co umíme? 4.pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) 5.praktické ukázky výukových programů– přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí 6.analýza ukázek 7.plánování dle potřeb účastníků 8.společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám -vyjmenovat příležitosti, jak formy aktivního učení přispívají k inkluzi -pojmenovat rozdíly mezi skupinovým a kooperativním vyučováním -analyzovat své vnitřní předpoklady pro týmovou práci -pojmenovat vnější projevy efektivních a neefektivních týmů -vyjmenovat alespoň 5 doporučení pro plánování kooperativních aktivit 
 Poznámka: