CCV Pardubice

    Rozvoj klíčových kompetencí pomocí projektového učení
 Kód akce: 1301401 
 Název akce: Rozvoj klíčových kompetencí pomocí projektového učení  
 Termín konání: 21.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: V první části semináře jsou účastníkům nabídnuty přehledy klíčových kompetencí a průřezových témat, jejich možné začlenění do školních vzdělávacích programů, možnosti jejich plánování, realizace a vyhodnocování. Na základě získaných informací je ve druhé části semináře účastníkům dána příležitost vytvořit projekt (krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý s mezipředmětovou tématikou, respektující průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí žáků). V závěrečné části účastníci vyvodí a zvolí nejvhodnější metodu a formu hodnocení žáků při kooperativním a projektovém vyučování. 2. Témata: • RVP ZV – cíle, klíčové kompetence, průřezová témata, vzdělávací oblasti – 45 min • Průřezová témata ve ŠVP – zařazení, realizace, hodnocení - výhody a nevýhody – 45 min • Projektové učení – obecné pojmy, typologie projektů – 45 min • Příprava předmětového, ročníkového a školního projektu s využitím PT v podmínkách vlastní školy a ŠVP – 180 min • Vyvození způsobů hodnocení všech typů projektů – 45 min  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky základních škol a středních škol, zařízení pro zájmové vzdělávání 
 Lektor: Mgr. Dana Svobodová, manažerka soukromého Centra poradenství a vzdělávání v Třebíči
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: V první části semináře jsou účastníkům nabídnuty přehledy klíčových kompetencí a průřezových témat, jejich možné začlenění do školních vzdělávacích programů, možnosti jejich plánování, realizace a vyhodnocování. Na základě získaných informací je ve druhé části semináře účastníkům dána příležitost vytvořit projekt (krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý s mezipředmětovou tématikou, respektující průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí žáků). V závěrečné části účastníci vyvodí a zvolí nejvhodnější metodu a formu hodnocení žáků při kooperativním a projektovém vyučování. 2. Témata: • RVP ZV – cíle, klíčové kompetence, průřezová témata, vzdělávací oblasti – 45 min • Průřezová témata ve ŠVP – zařazení, realizace, hodnocení - výhody a nevýhody – 45 min • Projektové učení – obecné pojmy, typologie projektů – 45 min • Příprava předmětového, ročníkového a školního projektu s využitím PT v podmínkách vlastní školy a ŠVP – 180 min • Vyvození způsobů hodnocení všech typů projektů – 45 min Účastníci semináře si uvědomují výhody či nevýhody projektového učení. Cílem semináře je posílit a zvýšit pedagogické dovednosti v oblasti plánování, komunikaci, spolupráci a hodnocení školních projektů. Účastníci vytvoří ve skupině vlastní školní projekt na vybrané téma. Vymění si zkušenosti s vlastními, již realizovanými projekty, případně navrhnou další způsoby a možnosti zařazení projektů do školních vzdělávacích programů. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.