CCV Pardubice

    Práce s hlasem a tělem jako cesta k sebeuvědomění a osobnímu růstu
 Kód akce: 1211401 
 Název akce: Práce s hlasem a tělem jako cesta k sebeuvědomění a osobnímu růstu 
 Termín konání:  1.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Hlas je projevem celkové osobnosti. V kurzu budou mít účastnící příležitost odhalovat své hlasové možnosti a prožít, jak pomoci dechu, pohybu a hlasu lépe poznat sami sebe. Pomocí cvičení vedoucích k uvolnění-odblokování nežádoucích napětí, zlepšení držení těla (tím i dechu) a cílených hlasových cvičení budeme směřovat k posílení správné hlasové funkce. Vnější vlivy mohou velmi negativně hlas ovlivňovat, pokud mluvčí nepochopí, jak v rámci své osobnosti má s hlasem zacházet. Pedagogická práce je náročná. Psychická a fyzická únava vždy ovlivňuje hlasovou funkci. Proto budou zařazeny i techniky, které umožní „dobíjet“ energii v průběhu vyučování, ukážeme si, jak pracovat s osobní zónou, jak skrze držení těla a způsob práce s dechem a hlasem snížit stres, aby s co nejmenší zdravotní újmou bylo možné zvládnout nároky, které přináší učitelské povolání. (Zdravý a dobře posazený hlas je pro učitele velkou devizou. Problematický, nemocný hlas utrpením.)  
 Doporučeno pro: pedagogy všech stupňů, sbormistry, učitele zpěvu, vychovatele, vedoucí dramatických kroužků a další hlasové profesionály 
 Lektor: PaedDr. Alena Tichá Ph.D., hudební pedagog a didaktik PedF UK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Hlas je projevem celkové osobnosti. V kurzu budou mít účastnící příležitost odhalovat své hlasové možnosti a prožít, jak pomoci dechu, pohybu a hlasu lépe poznat sami sebe. Pomocí cvičení vedoucích k uvolnění-odblokování nežádoucích napětí, zlepšení držení těla (tím i dechu) a cílených hlasových cvičení budeme směřovat k posílení správné hlasové funkce. Vnější vlivy mohou velmi negativně hlas ovlivňovat, pokud mluvčí nepochopí, jak v rámci své osobnosti má s hlasem zacházet. Pedagogická práce je náročná. Psychická a fyzická únava vždy ovlivňuje hlasovou funkci. Proto budou zařazeny i techniky, které umožní „dobíjet“ energii v průběhu vyučování, ukážeme si, jak pracovat s osobní zónou, jak skrze držení těla a způsob práce s dechem a hlasem snížit stres, aby s co nejmenší zdravotní újmou bylo možné zvládnout nároky, které přináší učitelské povolání. (Zdravý a dobře posazený hlas je pro učitele velkou devizou. Problematický, nemocný hlas utrpením.) Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV II - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů. Přineste si prosím prázdnou 1/2 l lahev a podložku na ležení.