CCV Pardubice

    Aranžování přírodnin s vánoční tématikou
 Kód akce: 1206201 
 Název akce: Aranžování přírodnin s vánoční tématikou 
 Termín konání: 27.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Praktická dílna zaměřená na práci s přírodním materiálem se zaměřením na adventní a vánoční, tvoření. Účastníci si vyrobí minimálně 6 různých výrobků, které přináší inspiraci pro práci s celou třídou v hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Materiál, se kterým budeme pracovat, je dostupný pro každého. Na výrobky je potřeba si donést následující potřeby a pomůcky: ½ igelitové tašky sena, bílá niť, nůžky, chomáč vaty, řezák, tavící pistole, 4 vlašské ořechy, cca 15 buráků, herkules, štětec, 1 role od papírových utěrek, 4 čajové svíčky, 4 druhy koření či plodů (hřebíček, badyán, mandle, ořechy,…), na dozdobení sušené plátky pomeranče, citronu, celá skořice, lýko,…). K dispozici lektorka doveze další ukázky výrobků a materiál potřebný k výrobě (pedig, stuhy, korálky, kukuřičné šustí, lurexové nitě, kartony, gelová pera a další). Výrobky se budou vyrábět postupně (krok po kroku), aby byl i prostor pro zaznamenání. Přehled témat: 1. Vánoční hvězda 2. Anděl ze šustí 3. Adventní věnec 4. Medvědi z ořechů 5. Rybička z pedigu 6. Jmenovky na dárky 7. Prezentace výrobků, diskuze, výměna nápadů a inspirací  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatele ŠD, DM a další zájemce 
 Lektor: Mgr. Jana Jedličková, speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 800 Kč 
 Tematická náplň: Praktická dílna zaměřená na práci s přírodním materiálem se zaměřením na adventní a vánoční, tvoření. Účastníci si vyrobí minimálně 6 různých výrobků, které přináší inspiraci pro práci s celou třídou v hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností. Materiál, se kterým budeme pracovat, je dostupný pro každého. Na výrobky je potřeba si donést následující potřeby a pomůcky: ½ igelitové tašky sena, bílá niť, nůžky, chomáč vaty, řezák, tavící pistole, 4 vlašské ořechy, cca 15 buráků, herkules, štětec, 1 role od papírových utěrek, 4 čajové svíčky, 4 druhy koření či plodů (hřebíček, badyán, mandle, ořechy,…), na dozdobení sušené plátky pomeranče, citronu, celá skořice, lýko,…). K dispozici lektorka doveze další ukázky výrobků a materiál potřebný k výrobě (pedig, stuhy, korálky, kukuřičné šustí, lurexové nitě, kartony, gelová pera a další). Výrobky se budou vyrábět postupně (krok po kroku), aby byl i prostor pro zaznamenání. Přehled témat: 1. Vánoční hvězda 2. Anděl ze šustí 3. Adventní věnec 4. Medvědi z ořechů 5. Rybička z pedigu 6. Jmenovky na dárky 7. Prezentace výrobků, diskuze, výměna nápadů a inspirací Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům výtvarné výchovy, pracovních činností, popř. pedagogům předškolního vzdělávání a pedagogům volného času inspiraci pro další obohacování výuky o nové postupy nejen pro děti, ale i pro různé skupiny dospělých (senioři, handicapovaní). Program zároveň přináší i podklady pro zapracování tématu do osnov předmětu a jeho využití pro začlenění mezipředmětových vztahů a průřezových témat, zohledňuje také postupné budování klíčových kompetencí žáků. 
 Poznámka: