CCV Pardubice

    S hudbou? S hudbou !
 Kód akce: 1201101 
 Název akce: S hudbou? S hudbou ! 
 Termín konání: 18.října 2019 od 08:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na environmentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ 
 Lektor:  Rafaela Drgáčová, metodička hudební nauky
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na environmentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Rozvíjení všech výše uvedených dovedností, hudební výchova jako tvořivý proces. Skupinová kooperace, posilování sociálních dovedností v rámci získávání hudebně - teoretických znalostí. Interdisciplinární přesahy plně korespondují s požadavky kladenými na pedagoga 21. století v intencích Rámcových vzdělávacích programů. Seznam dílen a anotace: Mňau, mňau, uvavá aneb Další písničky o zvířátkách a nástrojích Hravé písničky P. Jistela s tematikou hrajících zvířátek. Práce s textem, rytmem, melodií, poslechem, Orff instrumentářem, Boomwhackers a netradičními výukovými pomůckami, hra podle jednoduché partitury Kámen, nůžky, papír aneb Kdo vyhraje v lidové písni? Ukázky práce s lidovou písní pro starší žáky na principu známé hry. Rytmická a poslechová cvičení, cítění frází, práce s dechem a hlasem, folklór jako inspirační zdroj skladatelů vážné hudby. Vánoční hostina aneb O Ježíškovi a hostech Vánoční písně a koledy vztahující se k oslavě narození Ježíška. Práce s písní i netradičními výukovými pomůckami, Orff instrumentářem a dalšími nástroji, rytmická a intonační cvičení, poslech, skupinová kooperace.  
 Poznámka: Vezměte si pohodlné oblečení a obuv na přezutí.