CCV Pardubice

    Relaxace pro děti
 Kód akce: 1103401 
 Název akce: Relaxace pro děti 
 Termín konání:  7.listopadu 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Praktický seminář zaměřený na možnosti relaxace dětí předškolního a mladšího školního věku. Jejich využití ke zklidnění dětí a odstraňování únavy, techniky jsou vhodné také pro děti živé, hyperaktivní, popř. pro děti s LMD – zlepšují koncentraci pozornosti a navozují psychický klid a uvolnění. Součástí semináře je seznámení s hlavními zásadami a postupem jednotlivých technik i jejich praktický nácvik formou sebezkušenosti. Co je to relaxace, její využití v MŠ. - základní pravidla při relaxaci s dětmi (krátce, často a pravidelně, začít relaxací v pohybu, práce s hlasem učitelky – tempo, intenzita, formulace, sledovat momentální náladu dětí – improvizace, na závěr krátké sdílení, individualita dětí - vše je správně při zachování ohledů k druhým apod.) - vhodné relaxační polohy pro předškolní děti (v pohybu, ve stoje, v sedě u stolečku, v sedě na zemi, v lehu na zemi) - konkrétní náměty relaxací v jednotlivých relaxačních polohách (relaxace s imaginací v pohybu, Indiánský bojovník, Hu, hu hu, Na pekaře, Kamínek v kruhu, Papírová slepenina, Progresivní svalová relaxace apod.)  
 Doporučeno pro: učitele MŠ a 1. ročníku ZŠ 
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Praktický seminář zaměřený na možnosti relaxace dětí předškolního a mladšího školního věku. Jejich využití ke zklidnění dětí a odstraňování únavy, techniky jsou vhodné také pro děti živé, hyperaktivní, popř. pro děti s LMD – zlepšují koncentraci pozornosti a navozují psychický klid a uvolnění. Součástí semináře je seznámení s hlavními zásadami a postupem jednotlivých technik i jejich praktický nácvik formou sebezkušenosti. Co je to relaxace, její využití v MŠ. - základní pravidla při relaxaci s dětmi (krátce, často a pravidelně, začít relaxací v pohybu, práce s hlasem učitelky – tempo, intenzita, formulace, sledovat momentální náladu dětí – improvizace, na závěr krátké sdílení, individualita dětí - vše je správně při zachování ohledů k druhým apod.) - vhodné relaxační polohy pro předškolní děti (v pohybu, ve stoje, v sedě u stolečku, v sedě na zemi, v lehu na zemi) - konkrétní náměty relaxací v jednotlivých relaxačních polohách (relaxace s imaginací v pohybu, Indiánský bojovník, Hu, hu hu, Na pekaře, Kamínek v kruhu, Papírová slepenina, Progresivní svalová relaxace apod.) Získat informace o relaxaci dětí předškolního věku a zásadách vedení relaxací. Seznámit se s jejich využitím v prostředí MŠ ke zklidnění dětí a odstraňování únavy, s vhodnými způsoby relaxace pro děti živé, hyperaktivní. Osvojit si vhodné relaxační polohy pro děti předškolního věku. Vyzkoušet postup u jednotlivých technik i jejich praktický nácvik formou sebezkušenosti.  
 Poznámka: Doporučujeme pohodlné oblečení, obuv na přezutí.