CCV Pardubice

    Dětská jóga s angličtinou
 Kód akce: 1102401 
 Název akce: Dětská jóga s angličtinou 
 Termín konání: 15.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Cílem je ukázat účastníkům efektivitu spojení dětské jógy s angličtinou z hlediska jak zdravého a spontánního pohybu, tak učení se angličtiny hrou, příběhem a prožitkem. Účastníci tak získají inspiraci, jak zapojit dětskou jógu do hodin angličtiny nebo angličtinu do lekcí dětské jógy. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ 
 Lektor: Bc. Tereza Dědková, zakladatelka Little Bubbles - dětská jóga s angličtinou
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Líbí se Vám spojení dětské jógy s angličtinou? Hledáte pro své lekce dětské jógy nebo hodiny angličtiny inspiraci? Tento seminář je zaměřen na získání dalších podnětů k vedení dětí ke zdravému pohybu a učení se cizího jazyka formou hry, příběhů a vlastních prožitků. Úvod do cvičení dětské jógy - teorie, praktické ukázky - zařazení dětské jógy do pohybové výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku - pozitivní aspekty dětské jógy pro všestranný vývoj dětí (koordinace, stabilita, jemná a hrubá motorika, držení těla, procvičování podélné klenby nožní atd.) - specifika a zásady cvičení dětské jógy (nesoutěživost, pozitivní motivace, spolupráce, vyzdvihování kvality nad kvantitou, respektování samy sebe i druhých) Výuka angličtiny pro děti předškolního a mladšího školního -teorie, praktické ukázky - cíle výuky cizího jazyka pro děti (pozitivní motivace, hra, zábava, použitelnost v reálném životě) - metody výuky cizího jazyka pro děti (speaking, listening, vocabulary, understanding) - přehled slovní zásoby pro účely dětské jógy s angličtinou Význam spojení dětské jógy a učení se cizímu jazyku - teorie, praktické ukázky) - důležitost motivace ke cvičení a zdravému pohybu - schéma lekce - osobní rozvoj dítěte pomocí dětské jógy - efektivita výuky angličtiny pomocí pohybu Praktické ukázky z lekcí dětské jógy s angličtinou - ukázka lekce (účastníci se stávají dětmi) - video ukázky z lekcí, diskuze Cílem je ukázat účastníkům efektivitu spojení dětské jógy s angličtinou z hlediska jak zdravého a spontánního pohybu, tak učení se angličtiny hrou, příběhem a prožitkem. Účastníci tak získají inspiraci, jak zapojit dětskou jógu do hodin angličtiny nebo angličtinu do lekcí dětské jógy. 
 Poznámka: Pohodlné oblečení a obuv na přezutí.