CCV Pardubice

    Pokusy s jednoduchými pomůckami
 Kód akce: 0906101 
 Název akce: Pokusy s jednoduchými pomůckami 
 Termín konání: 20.září 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář bude zaměřen na popis praktickou realizaci pokusů s jednoduchými pomůckami. Účastníci se seznámí s více než 60 jednoduchých experimenty prováděnými pomocí netradičních pomůcek – plastových lahví, plechovek, mincí, svíček atd. Jako příklad uvádíme hrátky se svíčkou, hrátky se vzduchem, sací problémy, kulinářská fyzika atd. Posluchači získají přehled, jak si připravit pomůcky pro provedení experimentů, pokusy zrealizují a vysvětlí fyzikální podstatu studovaného jevu. 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ 
 Lektor: RNDr. Renata Holubová, odb.asistent na PřF UP
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář bude zaměřen na popis praktickou realizaci pokusů s jednoduchými pomůckami. Účastníci se seznámí s více než 60 jednoduchých experimenty prováděnými pomocí netradičních pomůcek – plastových lahví, plechovek, mincí, svíček atd. Jako příklad uvádíme hrátky se svíčkou, hrátky se vzduchem, sací problémy, kulinářská fyzika atd. Posluchači získají přehled, jak si připravit pomůcky pro provedení experimentů, pokusy zrealizují a vysvětlí fyzikální podstatu studovaného jevu. Posluchači získají přehled, jak si připravit pomůcky pro provedení experimentů, pokusy zrealizují a vysvětlí fyzikální podstatu studovaného jevu. 
 Poznámka: