CCV Pardubice

    Horniny
 Kód akce: 0902101 
 Název akce: Horniny 
 Termín konání: 27.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na nejrozšířenější horniny zemské kůry, jejich vznik, vlastnosti a využití. O horninách vyvřelých, usazených a přeměněných formou besedy nad sbírkou hornin s četnými ukázkami a krátkým teoretickým úvodem. Poznávání hornin a jejich praktické použití. 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, SŠ 
 Lektor: Mgr. Marek Chvátal,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na nejrozšířenější horniny zemské kůry, jejich vznik, vlastnosti a využití. O horninách vyvřelých, usazených a přeměněných formou besedy nad sbírkou hornin s četnými ukázkami a krátkým teoretickým úvodem. Poznávání hornin a jejich praktické použití. Formou povídání a četných ukázek představit základní horniny, popsat na vzorcích jejich vlastnosti, výskyt v přírodě a použití v průmyslu. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.