CCV Pardubice

    3D modelování a 3D tisk
 Kód akce: 0702401 
 Název akce: 3D modelování a 3D tisk 
 Termín konání: 24.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 3D modelování a 3D tisk 
 Doporučeno pro: učitele 1. i 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, ZUŠ, pedagogové volného času 
 Lektor: Mgr. Tomáš Feltl,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 2500 Kč 
 Tematická náplň: 3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie přináší skutečně netušené možnosti, a to i v rámci výuky na všech typech a úrovních škol. Nejde přitom jen o zařazení 3D tisku jako další technologie v rámci výuky IVT. 3D tisk je nástroj, který využijeme prakticky ve všech předmětech, počínaje výrobou různých modelů jako fyzikálních výukových pomůcek a konče výrobou prototypů bot či šperků v rámci výtvarné výchovy nebo návrhem a výrobou prototypu nového hudebního nástroje v hudební výchově. Pro žáky je to zcela nový přístup, jak své nápady, ať už jsou z jakéhokoli oboru, převést do podoby konkrétního zkušebního prototypu. V rámci našeho semináře se nejdříve naučíte základy 3D modelování v aplikaci, která je vhodná ke generování dat pro 3D tisk. Poté se budeme věnovat tomu, jaké kroky je třeba absolvovat ke kýženému výtisku prototypu navrženého modelu. Nakonec si modely na reálné tiskárně skutečně vytiskneme.  
 Poznámka: Kapacitně omezeno. S sebou si doneste vlastní notebooky. Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.