CCV Pardubice

    Metody a ICT v projektové výuce
 Kód akce: 0701100 
 Název akce: Metody a ICT v projektové výuce 
 Termín konání: Od 4.října 2019 do 18.října 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Lektorská vystoupení k následujícím tématům s uvedením časové dotace: • Projektová výuka na základní a střední škole. Vývoj a současné možnosti. Nové metody. Využití ICT. Ukázky. (0,5 hodiny) • Zásady vedení projektového vyučování. Rizika projektu. Řešení modelových situací při projektové výuce. (0,5 hodiny) • Metody vhodné ve fázi přípravy projektu učitelem (pedagogickým sborem) ve školním prostředí. Metodika tvorby projektu. Příprava projektů různých typů (krátkodobé střednědobé, dlouhodobé). Projektové dny, projektové týdny. (0,5 hodiny) • Počítače, mobilní a dotyková zařízení, další zařízení (zařízení pro záznam zvuku, obrazu) v projektové výuce. Typy, možnosti. (0,5 hodiny) • Brainstorming. Využití myšlenkových map. Vhodné aplikace a programy se zaměřením na online a volně šiřitelný software (1 hodina) • Využití ICT ve fázi realizace projektu. Využití online nástrojů pro vyhledávání informací, ukládání a sdílení. Praktické procvičování. Metody využitelné v projektovém vyučování. Vhodné pomůcky. Využití ICT. Aplikace. (2 hodiny) • Výstupy projektu. Realizace výstupů s podporou ICT. Hodnocení projektu. (1 hodina) • Zpracování konkrétního zadání školního žákovského projektu. Praktické cvičení metod pro zefektivnění průběhu jednotlivých fází projektového vyučování. (2 hodiny)  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, ZUŠ a všech školských zařízení 
 Lektor: Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Lektorská vystoupení k následujícím tématům s uvedením časové dotace: • Projektová výuka na základní a střední škole. Vývoj a současné možnosti. Nové metody. Využití ICT. Ukázky. (0,5 hodiny) • Zásady vedení projektového vyučování. Rizika projektu. Řešení modelových situací při projektové výuce. (0,5 hodiny) • Metody vhodné ve fázi přípravy projektu učitelem (pedagogickým sborem) ve školním prostředí. Metodika tvorby projektu. Příprava projektů různých typů (krátkodobé střednědobé, dlouhodobé). Projektové dny, projektové týdny. (0,5 hodiny) • Počítače, mobilní a dotyková zařízení, další zařízení (zařízení pro záznam zvuku, obrazu) v projektové výuce. Typy, možnosti. (0,5 hodiny) • Brainstorming. Využití myšlenkových map. Vhodné aplikace a programy se zaměřením na online a volně šiřitelný software (1 hodina) • Využití ICT ve fázi realizace projektu. Využití online nástrojů pro vyhledávání informací, ukládání a sdílení. Praktické procvičování. Metody využitelné v projektovém vyučování. Vhodné pomůcky. Využití ICT. Aplikace. (2 hodiny) • Výstupy projektu. Realizace výstupů s podporou ICT. Hodnocení projektu. (1 hodina) • Zpracování konkrétního zadání školního žákovského projektu. Praktické cvičení metod pro zefektivnění průběhu jednotlivých fází projektového vyučování. (2 hodiny) Cílem vzdělávací akce je zprostředkovat účastníkům postupy, návody a inspiraci pro realizaci zajímavých žákovských projektů s podporou ICT. Obsah kurzu je vhodný i pro ty, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti ICT. Kurz může navazovat na "Žákovské projekty s podporou ICT" 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Seminář je rozdělen na 2 části a to: 4. a 18.října 2019 (tedy 2x 4 vyučovací hodiny).