CCV Pardubice

    Nadaní žáci ve výuce matematiky
 Kód akce: 0611191 
 Název akce: Nadaní žáci ve výuce matematiky 
 Termín konání: 13.června 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Nadaný žák, typy nadaných žáků, specifika nadaných žáků ve výuce matematiky Řešení úloh: přístupy nadaných žáků k řešení úloh, různé možnosti řešení nestandardních úloh Vzdělávání nadaných žáků v rámci společného vzdělávání: Jak pracovat s nadanými ve skupině dalších žáků Řešení úloh z Matematické olympiády: Jak nadané žáky připravovat na Matematickou olympiádu Kurz bude sestávat ze čtyř základních částí. První část se bude vztahovat k problematice nadaných žáků a jejich vzdělávání v matematice. Budou představeny různé typy nadání a jejich projevy ve výuce matematiky. Druhá část bude zaměřena na řešení nestandardních úloh. Budou představeny různé přístupy k řešení nadanými žáky a budou rozebrány různé možnosti řešení úloh. V třetí části se budeme zabývat problematikou vzdělávání nadaných žáků v rámci běžné třídy. Zaměříme se na to, jak zaměstnávat nadané žáky optimálně vzhledem k jejich nadání, aby se v hodinách matematiky rozvíjeli. V poslední části bude řešeno několik úloh z Matematické olympiády, na kterých bude ilustrováno, jakým způsobem je možné žáky na soutěž připravovat.  
 Doporučeno pro: učitele 2. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Irena Budínová Ph.D., katedra matematiky PdF MU, Brno
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Nadaný žák, typy nadaných žáků, specifika nadaných žáků ve výuce matematiky Řešení úloh: přístupy nadaných žáků k řešení úloh, různé možnosti řešení nestandardních úloh Vzdělávání nadaných žáků v rámci společného vzdělávání: Jak pracovat s nadanými ve skupině dalších žáků Řešení úloh z Matematické olympiády: Jak nadané žáky připravovat na Matematickou olympiádu Kurz bude sestávat ze čtyř základních částí. První část se bude vztahovat k problematice nadaných žáků a jejich vzdělávání v matematice. Budou představeny různé typy nadání a jejich projevy ve výuce matematiky. Druhá část bude zaměřena na řešení nestandardních úloh. Budou představeny různé přístupy k řešení nadanými žáky a budou rozebrány různé možnosti řešení úloh. V třetí části se budeme zabývat problematikou vzdělávání nadaných žáků v rámci běžné třídy. Zaměříme se na to, jak zaměstnávat nadané žáky optimálně vzhledem k jejich nadání, aby se v hodinách matematiky rozvíjeli. V poslední části bude řešeno několik úloh z Matematické olympiády, na kterých bude ilustrováno, jakým způsobem je možné žáky na soutěž připravovat. Cílem kurzu je seznámit učitele s problematikou vzdělávání nadaných žáků v matematice.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce zrušena