CCV Pardubice

    Matematické aktivity pro podporu matematické gramotnosti - 2.st.
 Kód akce: 0605401 
 Název akce: Matematické aktivity pro podporu matematické gramotnosti - 2.st.  
 Termín konání: 20.ledna 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na problematiku výuky rovnic, zlomků, celých čísel, procent, souřadnicového systému a geometrie na 2. stupni ZŠ. 1. úvod semináře – naladění, seznámení se s problematikou, pravidla a časová organizace semináře (0,5 hodiny) 2. vhodnost učení prožitkem pro žáky 2. st. – ukázky různorodých aktivit do hodin (motivační aktivity, matematické triky, zajímavé strategie při výpočtech…) (2 hodiny) 3. Manipulativní činnosti – výroba vlastních pomůcek – magické čtverce, převody čísel, rovnice v pyramidách atd… (2 hodiny) 4. Herní a procvičovací aktivity – karetní hry(porovnávání zlomků, skládání celku, mám…kdo má….atd), logické hry pro dva (tečkovaná, obsahový souboj, trio – zlomkové, hádej číslo) (2 hodiny) 5. diskuze a reflexe – předávání si zkušeností, dotazy, náměty (1 hod) (0,5 hod - pauzy mezi jednotlivými bloky)  
 Doporučeno pro: učitelé 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií 
 Lektor: Mgr. Jitka Grohmannová ,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na problematiku výuky rovnic, zlomků, celých čísel, procent, souřadnicového systému a geometrie na 2. stupni ZŠ. 1. úvod semináře – naladění, seznámení se s problematikou, pravidla a časová organizace semináře 2. vhodnost učení prožitkem pro žáky 2. st. – ukázky různorodých aktivit do hodin (motivační aktivity, matematické triky, zajímavé strategie při výpočtech…) 3. Manipulativní činnosti – výroba vlastních pomůcek – magické čtverce, převody čísel, rovnice v pyramidách atd… 4. Herní a procvičovací aktivity – karetní hry(porovnávání zlomků, skládání celku, mám…kdo má….atd), logické hry pro dva (tečkovaná, obsahový souboj, trio – zlomkové, hádej číslo) 5. diskuze a reflexe – předávání si zkušeností, dotazy, náměty Seminář poskytne učitelům metodickou podporu a náměty k daným tématům, s důrazem na prožitkový charakter učení pro život. Vytvoří si zásobník aktivit pro svoji výuku. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.