CCV Pardubice

    Celostátní setkání učitelů matematiky na SŠ - "Jak učit matematiku na SŠ
 Kód akce: 0604100 
 Název akce: Celostátní setkání učitelů matematiky na SŠ - "Jak učit matematiku na SŠ 
 Termín konání: Od 23.září 2019 do 25.září 2019 od 10:30 
 Rozsah akce: 24 vyučovacích hodin
 Místo konání: Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, náměstí Čs. legií 565, Pardubice a CCV Pardubice, Mozartova 449, Pardubice 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Těžiště konference bude v seminářích, dílnách, přednáškách a kulatých stolech: 1. Metodika matematiky, metodické poznámky k odborným partiím středoškolského učiva, práce s nadanými a znevýhodněnými žáky. Přednášky, dílny a semináře předních metodiků matematiky, kteří působí na fakultách, které vychovávají budoucí učitele matematiky a zkušených učitelů ze všech typů středních škol. Odbornou náplň zajistí Společnost učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků. 2. Společná část maturitní zkoušky a přijímací zkoušky z matematiky. V této části budou vystupovat zástupci Cermatu, NÚV a učitelé, kteří se podílejí na tvorbě, pilotáži a opravování maturitních příkladů. 3. Postavení matematiky na SŠ. Diskuze nad RVP pro střední školy. V této části budou vystupovat zástupci NÚV a učitelé. 4. Výměna zkušeností učitelů středních škol. Přednášky a semináře, na kterých si učitelé vymění zkušenosti z výuky matematiky na jednotlivých typech středních škol a dají svým kolegům návody, jak se dají jednotlivé partie matematického učiva probírat. 5. Historie matematiky. Přednášky předních českých matematiků a vědeckých pracovníků, kteří se zabývají historii pedagogiky a matematiky. Odbornou náplň zajistí skupina pro historii matematiky při JČMF. 6. Odborné matematické přednášky předních českých matematiků, kteří působí na jednotlivých fakultách vysokých škol a vědeckých pracovníků z Matematického ústavu Akademie věd ČR. Odbornou náplň zajistí SUMa JČMF. 7. Obecná pedagogika, didaktika a filozofie. Přednášky pedagogů, didaktiků, filozofů, matematiků a dalších vědeckých pracovníků, kteří se zabývají obecnou didaktikou, metodami pedagogického výzkumu a filozofickými otázkami v matematice. Odbornou náplň zajistí JČMF.  
 Doporučeno pro: učitele matematiky SŠ, SOŠ, gymnázií 
 Lektor: RNDr. Dag Hrubý, ředitel gymnázia Jevíčko
RNDr. Josef Kubát, vedoucí OS při MPS JČMF
Mgr. František Procházka, JČMF Pardubice
Mgr. Roman Hašek Ph.D., lektor
Mgr. Miroslav Staněk, SŠ André Citroëna Boskovice
RNDr. Šárka Gergelitsová Ph.D.,
RNDr. Jiří Herman Ph.D., Gymnázium Brno
Doc. RNDr. Jiří Kobza CSc., Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc
RNDr. Miroslav Bartošek CSc., Masarykova univerzita Brno
Mgr. David Brebera, Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Pavel Tlustý CSc., Jihočeská univerzita České Budějovice
Doc. RNDr. Vladimíra Petrášková Ph.D., Jihočeská univerzita České Budějovice
Doc. RNDr. Antonín Jančařík Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha
RNDr. Vlasta Moravcová Ph.D., MFF UK Praha
RNDr. Jana Hromadová Ph.D., MFF UK Praha
Mgr. Jaroslava Divoká, SPŠ strojnická Praha
Mgr. Magdaléna Richterová, PF UK Praha
RNDr. Michal Vavroš Ph.D., Wichterlovo gymnázium Ostrava
RNDr. Petra Vondráková Ph.D., VŠB TU Ostrava
doc. PaedDr. Jiří Vaníček Ph.D., PF JU České Budějovice
doc. RNDr. Jiří Fiala Ph.D., MFF UK Praha
Mgr. Josef Bobek, SPŠ Třebíč
Mgr. Hana Mahnelová Ph.D., Gymnázium Mladá Boleslav
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2300 Kč 
 Tematická náplň: Těžiště konference bude v seminářích, dílnách, přednáškách a kulatých stolech: 1. Metodika matematiky, metodické poznámky k odborným partiím středoškolského učiva, práce s nadanými a znevýhodněnými žáky. Přednášky, dílny a semináře předních metodiků matematiky, kteří působí na fakultách, které vychovávají budoucí učitele matematiky a zkušených učitelů ze všech typů středních škol. Odbornou náplň zajistí Společnost učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků. 2. Společná část maturitní zkoušky a přijímací zkoušky z matematiky. V této části budou vystupovat zástupci Cermatu, NÚV a učitelé, kteří se podílejí na tvorbě, pilotáži a opravování maturitních příkladů. 3. Postavení matematiky na SŠ. Diskuze nad RVP pro střední školy. V této části budou vystupovat zástupci NÚV a učitelé. 4. Výměna zkušeností učitelů středních škol. Přednášky a semináře, na kterých si učitelé vymění zkušenosti z výuky matematiky na jednotlivých typech středních škol a dají svým kolegům návody, jak se dají jednotlivé partie matematického učiva probírat. 5. Historie matematiky. Přednášky předních českých matematiků a vědeckých pracovníků, kteří se zabývají historii pedagogiky a matematiky. Odbornou náplň zajistí skupina pro historii matematiky při JČMF. 6. Odborné matematické přednášky předních českých matematiků, kteří působí na jednotlivých fakultách vysokých škol a vědeckých pracovníků z Matematického ústavu Akademie věd ČR. Odbornou náplň zajistí SUMa JČMF. 7. Obecná pedagogika, didaktika a filozofie. Přednášky pedagogů, didaktiků, filozofů, matematiků a dalších vědeckých pracovníků, kteří se zabývají obecnou didaktikou, metodami pedagogického výzkumu a filozofickými otázkami v matematice. Odbornou náplň zajistí JČMF. Vzájemná výměna zkušeností z vyučování a vzdělávacích výsledků v matematice na středních školách. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již naplněna