CCV Pardubice

    Celostátní setkání učitelů matematiky na SŠ - "Jak učit matematiku na SŠ
 Kód akce: 0604100 
 Název akce: Celostátní setkání učitelů matematiky na SŠ - "Jak učit matematiku na SŠ 
 Termín konání: Od 23.září 2019 do 25.září 2019 od 10:30 
 Rozsah akce: 24 vyučovacích hodin
 Místo konání: Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, náměstí Čs. legií 565, Pardubice 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Těžiště konference bude v seminářích, dílnách, přednáškách a kulatých stolech: 1. Metodika matematiky, metodické poznámky k odborným partiím středoškolského učiva, práce s nadanými a znevýhodněnými žáky. Přednášky, dílny a semináře předních metodiků matematiky, kteří působí na fakultách, které vychovávají budoucí učitele matematiky a zkušených učitelů ze všech typů středních škol. Odbornou náplň zajistí Společnost učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků. 2. Společná část maturitní zkoušky a přijímací zkoušky z matematiky. V této části budou vystupovat zástupci Cermatu, NÚV a učitelé, kteří se podílejí na tvorbě, pilotáži a opravování maturitních příkladů. 3. Postavení matematiky na SŠ. Diskuze nad RVP pro střední školy. V této části budou vystupovat zástupci NÚV a učitelé. 4. Výměna zkušeností učitelů středních škol. Přednášky a semináře, na kterých si učitelé vymění zkušenosti z výuky matematiky na jednotlivých typech středních škol a dají svým kolegům návody, jak se dají jednotlivé partie matematického učiva probírat. 5. Historie matematiky. Přednášky předních českých matematiků a vědeckých pracovníků, kteří se zabývají historii pedagogiky a matematiky. Odbornou náplň zajistí skupina pro historii matematiky při JČMF. 6. Odborné matematické přednášky předních českých matematiků, kteří působí na jednotlivých fakultách vysokých škol a vědeckých pracovníků z Matematického ústavu Akademie věd ČR. Odbornou náplň zajistí SUMa JČMF. 7. Obecná pedagogika, didaktika a filozofie. Přednášky pedagogů, didaktiků, filozofů, matematiků a dalších vědeckých pracovníků, kteří se zabývají obecnou didaktikou, metodami pedagogického výzkumu a filozofickými otázkami v matematice. Odbornou náplň zajistí JČMF.  
 Doporučeno pro: učitele matematiky SŠ, SOŠ, Gymnázií 
 Lektor:  
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2300 Kč 
 Tematická náplň: Těžiště konference bude v seminářích, dílnách, přednáškách a kulatých stolech: 1. Metodika matematiky, metodické poznámky k odborným partiím středoškolského učiva, práce s nadanými a znevýhodněnými žáky. Přednášky, dílny a semináře předních metodiků matematiky, kteří působí na fakultách, které vychovávají budoucí učitele matematiky a zkušených učitelů ze všech typů středních škol. Odbornou náplň zajistí Společnost učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků. 2. Společná část maturitní zkoušky a přijímací zkoušky z matematiky. V této části budou vystupovat zástupci Cermatu, NÚV a učitelé, kteří se podílejí na tvorbě, pilotáži a opravování maturitních příkladů. 3. Postavení matematiky na SŠ. Diskuze nad RVP pro střední školy. V této části budou vystupovat zástupci NÚV a učitelé. 4. Výměna zkušeností učitelů středních škol. Přednášky a semináře, na kterých si učitelé vymění zkušenosti z výuky matematiky na jednotlivých typech středních škol a dají svým kolegům návody, jak se dají jednotlivé partie matematického učiva probírat. 5. Historie matematiky. Přednášky předních českých matematiků a vědeckých pracovníků, kteří se zabývají historii pedagogiky a matematiky. Odbornou náplň zajistí skupina pro historii matematiky při JČMF. 6. Odborné matematické přednášky předních českých matematiků, kteří působí na jednotlivých fakultách vysokých škol a vědeckých pracovníků z Matematického ústavu Akademie věd ČR. Odbornou náplň zajistí SUMa JČMF. 7. Obecná pedagogika, didaktika a filozofie. Přednášky pedagogů, didaktiků, filozofů, matematiků a dalších vědeckých pracovníků, kteří se zabývají obecnou didaktikou, metodami pedagogického výzkumu a filozofickými otázkami v matematice. Odbornou náplň zajistí JČMF. Vzájemná výměna zkušeností z vyučování a vzdělávacích výsledků v matematice na středních školách. 
 Poznámka: