CCV Pardubice

    Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ
 Kód akce: 0603301 
 Název akce: Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ 
 Termín konání:  4.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na problematiku výuky násobilky, zlomků, obsahů a obvodů na 1. stupni ZŠ a poskytne účastníkům zásobník různorodých aktivit, které umožní žákům především praktické pochopení a procvičení daného učiva. Podrobný přehled témat: 1. úvod semináře – seznámení se s problematikou (1 hodina) 2. vhodnost učení prožitkem pro žáky mladšího školního věku – ukázky úkolů z běžného každodenního života, využití zkušeností žáků a jejich schopnosti odhadu (2,5 hodiny) 3. Manipulativní činnosti – názorná manipulace s papírem a s předměty pro rozvoj představivosti, výroba lapbooku - tematické desky s úkoly a s přehledem daného učiva, Sonobova krychle (1,5 hodiny) 4. Herní a procvičovací aktivity – např. kartičky, zlomkový panák, zlomkový drak, atd. – a využití i v jiných hodinách (pč, vv) (2 hodiny) 5. Diskuse – (0,5 hodiny) 6. Reflexe (0,5 hodiny)  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Jitka Grohmannová ,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na problematiku výuky násobilky, zlomků, obsahů a obvodů na 1. stupni ZŠ a poskytne účastníkům zásobník různorodých aktivit, které umožní žákům především praktické pochopení a procvičení daného učiva. Podrobný přehled témat: 1. úvod semináře – seznámení se s problematikou 2. vhodnost učení prožitkem pro žáky mladšího školního věku – ukázky úkolů z běžného každodenního života, využití zkušeností žáků a jejich schopnosti odhadu 3. Manipulativní činnosti – názorná manipulace s papírem a s předměty pro rozvoj představivosti, výroba lapbooku - tematické desky s úkoly a s přehledem daného učiva, Sonobova krychle 4. Herní a procvičovací aktivity – např. kartičky, zlomkový panák, zlomkový drak, atd. – a využití i v jiných hodinách (pč, vv) 5. Diskuse – 6. Reflexe Cílem semináře je poskytnout učitelům metodickou podporu a náměty k daným tématům, především v počáteční etapě výuky, s důrazem na prožitkový charakter učení pro život.  
 Poznámka: Seminář je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV.