CCV Pardubice

    Hravě k finanční gramotnosti
 Kód akce: 0602301 
 Název akce: Hravě k finanční gramotnosti 
 Termín konání:  8.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávací program je součástí cyklu Hravě ve škole (Karetní a postřehové deskové hry, Moderní a logické deskové hry, Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti, Hravě k finanční gramotnosti). Jednotlivé semináře jsou na sobě nezávislé a lze je absolvovat samostatně. Ve vzdělávacím programu budou představeny postupy a metody práce vhodné při vedení klubu zábavné logiky a her, možnosti využití her v běžné výuce a způsob, jak lze s jejich pomocí rozvíjet finanční gramotnost žáků zábavnou formou. V semináři si ukážeme i to, jak při hrách pracovat s individuálním přístupem k žákům a tak využít plně jejich potenciál. V první části programu budou představeny základní principy práce v klubu, doporučení na nákup pomůcek s ohledem na věk žáků, doporučení na složení herních skupin, herních strategií a vhodnost zasahování vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení hry a nástin možných alternativních strategií pro příští hraní. Ve druhé části programu seznámí lektor účastníky s konkrétními deskovými hrami na rozvoj finanční gramotnosti. Na závěr lektor doporučí přítomným literaturu a další informační zdroje na toto téma. Obsah semináře: • Principy práce v klubu, nákup vhodných pomůcek, herní strategie, zásah do herních aktivit žáků, hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky. (1 hodina) • Deskové hry na rozvoj finanční gramotnosti – vysvětlení pravidel, seznámení se s taktikami u jednotlivých her a jejich testování (Finanční svoboda a její rozšíření Reality, Oeconomica, Zahrada aneb jak se pěstují peníze, Uroboros). (5 hodin) • Hry zaměřené na finanční gramotnost volně dostupné na internetu. (1 hodina) • Alternativní pravidla k zavedeným hrám a jejich pozitiva. (1 hodina)  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatele školských zařízení, pedagogy volného času 
 Lektor: Mgr. Veronika Havelková, Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Ve vzdělávacím programu budou představeny postupy a metody práce vhodné při vedení klubu zábavné logiky a her, možnosti využití her v běžné výuce a způsob, jak lze s jejich pomocí rozvíjet finanční gramotnost žáků zábavnou formou. V semináři si ukážeme i to, jak při hrách pracovat s individuálním přístupem k žákům a tak využít plně jejich potenciál. V první části programu budou představeny základní principy práce v klubu, doporučení na nákup pomůcek s ohledem na věk žáků, doporučení na složení herních skupin, herních strategií a vhodnost zasahování vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení hry a nástin možných alternativních strategií pro příští hraní. Ve druhé části programu seznámí lektor účastníky s konkrétními deskovými hrami na rozvoj finanční gramotnosti. Obsah semináře: • Principy práce v klubu, nákup vhodných pomůcek, herní strategie, zásah do herních aktivit žáků, hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky. • Deskové hry na rozvoj finanční gramotnosti – vysvětlení pravidel, seznámení se s taktikami u jednotlivých her a jejich testování (Finanční svoboda a její rozšíření Reality, Oeconomica, Zahrada aneb jak se pěstují peníze, Uroboros). • Hry zaměřené na finanční gramotnost volně dostupné na internetu. • Alternativní pravidla k zavedeným hrám a jejich pozitiva. Účastníci se seznámí s postupem, jak ve své škole zrealizovat klub zábavné logiky a her, jakým způsobem jej vést a jakými aktivitami ho naplnit. Seznámí se s tím, jak zařazovat deskové hry do běžné výuky na ZŠ. Poznají systém strategií a metod k rozvíjení finanční gramotnosti u svých žáků. Naučí se rozpoznávat a používat vhodné nástroje k rozvíjení a vytváření živého společenství nad hrou. Budou mít příležitost sdílet praktické zkušenosti ze své vlastní praxe. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.