CCV Pardubice

    Jak podpořit výuku anglického jazyka a reálií
 Kód akce: 0501101 
 Název akce: Jak podpořit výuku anglického jazyka a reálií 
 Termín konání:  6.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář obsahuje celou řadu interaktivních aktivit na podporu výuky jazyka. Důraz bude kladen na aktivity rozšiřující slovní zásobu, včetně novotvarů a slangu. Taky na výklad a procvičení obtížnějších partií mluvnice. Bude upozorněno na vývoj jazyka a tendence ke změnám, kterými současná angličtina prochází. Účastníci se budou zapojovat do rozhovorů a nacvičování krátkých interakcí na základě různých podnětů jazykových i nejazykových: např. vizuálních podnětů, novinových a časopiseckých textů a písemných projevů, samozřejmě i nácviku reakcí na poslech. V semináři budou procvičovány všechny čtyři jazykové dovednosti, důraz však bude kladen na různé formy aktivní komunikace a na propojení výuky jazyka s výukou reálií. Učitelé si vyzkouší metodické postupy, které mohou posléze moderovat pro práci ve třídě a naučí se připravovat úkoly přiměřené věku a jazykové úrovni. Aktivity povedou k rozšiřování, procvičování a upevňování slovní zásoby a frází a povedou ke spontánní komunikaci v angličtině. Účastníci budou upozorněni na změny v britské společnosti po Brexitu na základě textů z novin, aktuálních zpráv atd. Lektorka též upozorní na nově vzniklou zajímavou architekturu v Londýně, na nejnovější trendy v literatuře a umění Británie. Učitelům budou doporučeni autoři a ukázky z literatury vhodné jazykově pro práci v maturující třídě.  
 Doporučeno pro: učitele angličtiny na SŠ, SOŠ, SOU a VOŠ 
 Lektor: Mgr. Michaela Čaňková, autorka několika učebnic AJ, člen AMATE
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář obsahuje celou řadu interaktivních aktivit na podporu výuky jazyka. Důraz bude kladen na aktivity rozšiřující slovní zásobu, včetně novotvarů a slangu. Taky na výklad a procvičení obtížnějších partií mluvnice. Bude upozorněno na vývoj jazyka a tendence ke změnám, kterými současná angličtina prochází. Účastníci se budou zapojovat do rozhovorů a nacvičování krátkých interakcí na základě různých podnětů jazykových i nejazykových: např. vizuálních podnětů, novinových a časopiseckých textů a písemných projevů, samozřejmě i nácviku reakcí na poslech. V semináři budou procvičovány všechny čtyři jazykové dovednosti, důraz však bude kladen na různé formy aktivní komunikace a na propojení výuky jazyka s výukou reálií. Učitelé si vyzkouší metodické postupy, které mohou posléze moderovat pro práci ve třídě a naučí se připravovat úkoly přiměřené věku a jazykové úrovni. Aktivity povedou k rozšiřování, procvičování a upevňování slovní zásoby a frází a povedou ke spontánní komunikaci v angličtině. Účastníci budou upozorněni na změny v britské společnosti po Brexitu na základě textů z novin, aktuálních zpráv atd. Lektorka též upozorní na nově vzniklou zajímavou architekturu v Londýně, na nejnovější trendy v literatuře a umění Británie. Učitelům budou doporučeni autoři a ukázky z literatury vhodné jazykově pro práci v maturující třídě. Cílem semináře je podpořit odborný růst pedagogů pomocí rozvoje kompetencí při výuce anglického jazyka a představit efektivní vyučovací metody, které budou klást důraz na tvořivou a aktivní komunikaci, novinky ve vývoji angličtiny, slovní zásobě a novinky z reálií a kultury obecně.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.