CCV Pardubice

    Proč je baví čeština
 Kód akce: 0409192 
 Název akce: Proč je baví čeština  
 Termín konání:  2.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Nemusíme je to „jen“ naučit, může je to dokonce i bavit. Jednotlivé části cyklu: 1. Slovo a slovní zásoba Přesmyčky, skládačky, scrabble, labyrinty, doplňovačky, jazykolamy, mřížovka, stupido, šifry, jazykové rébusy a další jazykové hry 2 hodiny 2. Tvarosloví Různé obměny hry Země, město,.. zaměřené na slovní druhy (např. Popřizači,..), příběhy, policejní kartotéka, schovávačka vzorů, domino, doplňovačky, kombinované texty, vetřelci, mřížovky, kvarteta, šifrované zprávy, atd. 2 hodiny 3. Skladba Větné vzorce, královská rodina, problémová metoda ve výuce, tichomořští domorodci, šifrované zprávy, vtipnější vyhrává, domino, skládačky, doplňovačky, pyramidy, prázdné grafy, atd. 2 hodiny 4. Pravopis Hry zaměřené na procvičení vyjmenovaných slov (štafeta, poezie, ..), souboj ypsilonu s jotou, hry k procvičení interpunkčních znamének, ztracená slova, jazykové kimovky, pravopisný popletník, atd. 2 hodiny 
 Doporučeno pro: učitele 2. stupně ZŠ 
 Lektor: PhDr. Zdena Müllerová,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Nemusíme je to „jen“ naučit, může je to dokonce i bavit. Jednotlivé části cyklu: 1. Slovo a slovní zásoba Přesmyčky, skládačky, scrabble, labyrinty, doplňovačky, jazykolamy, mřížovka, stupido, šifry, jazykové rébusy a další jazykové hry 2. Tvarosloví Různé obměny hry Země, město,.. zaměřené na slovní druhy (např. Popřizači,..), příběhy, policejní kartotéka, schovávačka vzorů, domino, doplňovačky, kombinované texty, vetřelci, mřížovky, kvarteta, šifrované zprávy, atd. 3. Skladba Větné vzorce, královská rodina, problémová metoda ve výuce, tichomořští domorodci, šifrované zprávy, vtipnější vyhrává, domino, skládačky, doplňovačky, pyramidy, prázdné grafy, atd. 4. Pravopis Hry zaměřené na procvičení vyjmenovaných slov (štafeta, poezie, ..), souboj ypsilonu s jotou, hry k procvičení interpunkčních znamének, ztracená slova, jazykové kimovky, pravopisný popletník, atd. Obohatit výuku českého jazyka o netradiční (hravé) metody výuky se zřetelem k získávání a osvojování klíčových kompetencí. Využití interaktivních výukových programů při výuce mateřského jazyka. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.