CCV Pardubice

    Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti 1.
 Kód akce: 0403101 
 Název akce: Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti 1. 
 Termín konání:  7.listopadu 2019 od 08:45 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: • Doporučená literatura a zdroje odborná literatura k výuce slohu, webové stránky, vhodné literární texty • Slohová pravidla, koncept sestavení základních slohových pravidel, práce s konceptem, samostatné tvoření projevu • Motivační aktivity výběr témat pro různé druhy popisu, netradiční témata a názvy, pozorovací schopnosti, cvičení na vizuální a sluchovou paměť, praktické užití • Slohové útvary, druhy popisu (doporučeno do 6. ročníku) úkoly a slohová cvičení, využití literárních ukázek, jazykové prostředky, osnova, ukázky slohových prací, práce se stylistickými nedostatky, rozbor textu, porozumění textu, uspořádání textu podle časové posloupnosti, ukázky vyučovacích hodin s propojením slohu, literatury a mluvnice, netradiční nápady, tvůrčí psaní, pracovní listy (WORD, SMART Notebook 11, Microsoft PowerPoint 2010) - popis podle obrázkového návodu, popis budovy, popis pracovního postupu, popis postavy, zvířete, popis předmětu, popis pokoje • Projektové vyučování seznámení s projektem „Neznámé zvíře“ – propojení slohu, jazyka, literatury, využití literatury (např.: O. D. West: Africké pohádky, Miloš Macourek: Živočichopis) mezipředmětové vztahy, průřezová témata: osobnostně sociální výchova, environmentální výchova, mediální výchova • Praktická činnost aktivní zapojení zúčastněných, práce s textem, tvůrčí psaní  
 Doporučeno pro: učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií 
 Lektor: Mgr. Hana Veselková,
Mgr. Jiřina Finsterlová,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: • Doporučená literatura a zdroje odborná literatura k výuce slohu, webové stránky, vhodné literární texty • Slohová pravidla, koncept sestavení základních slohových pravidel, práce s konceptem, samostatné tvoření projevu • Motivační aktivity výběr témat pro různé druhy popisu, netradiční témata a názvy, pozorovací schopnosti, cvičení na vizuální a sluchovou paměť, praktické užití • Slohové útvary, druhy popisu (doporučeno do 6. ročníku) úkoly a slohová cvičení, využití literárních ukázek, jazykové prostředky, osnova, ukázky slohových prací, práce se stylistickými nedostatky, rozbor textu, porozumění textu, uspořádání textu podle časové posloupnosti, ukázky vyučovacích hodin s propojením slohu, literatury a mluvnice, netradiční nápady, tvůrčí psaní, pracovní listy (WORD, SMART Notebook 11, Microsoft PowerPoint 2010) - popis podle obrázkového návodu, popis budovy, popis pracovního postupu, popis postavy, zvířete, popis předmětu, popis pokoje • Projektové vyučování seznámení s projektem „Neznámé zvíře“ – propojení slohu, jazyka, literatury, využití literatury (např.: O. D. West: Africké pohádky, Miloš Macourek: Živočichopis) mezipředmětové vztahy, průřezová témata: osobnostně sociální výchova, environmentální výchova, mediální výchova • Praktická činnost aktivní zapojení zúčastněných, práce s textem, tvůrčí psaní Inspirovat učitele, kteří hledají nové podněty pro práci s dětmi a literaturou. Smyslem je aktivně, formou prožitku, najít další možnosti jak rozvíjet čtenářskou gramotnost. Učitelé získají seznam doporučené literatury, vhodné literární ukázky, motivační aktivity a nápady jak s nimi pracovat, pracovní listy a didaktické testy s vhodnými metodickými postupy a řešeními úkolů. Aktivně se zúčastní ukázkového projektu na dané téma, vyzkouší si metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost a zhodnotí výstupy z projektu. Vlastním prožitkem si učitel uvědomí význam sebehodnocení pro osobní rozvoj žáka.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.