CCV Pardubice

    Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti - Proč děti potřebují pohádky
 Kód akce: 0402401 
 Název akce: Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti - Proč děti potřebují pohádky 
 Termín konání: 31.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Oblast pregramostnosti a gramotností se v moderní společnosti stává velmi významnou součástí vzdělávání. Skládá se ze souboru mnoha schopností, dovedností a zkušeností, které umožňují dítěti orientovat se ve světě písmen, textů a informací. Úroveň předčtenářských dovedností velmi významně ovlivňuje školní připravenost dítěte a usnadňuje jeho přechod z mateřské do základní školy. Proto nejen cílená podpora rozvoje předčtenářských dovedností dítěte, ale i případná včasná pedagogická podpora nerovnoměrného vývoje či specifických obtíží může ovlivnit jeho budoucí školní úspěšnost. Seminář je zaměřen na oblast vývojové psychologie, posloupnost vývoje dílčích funkcí a pedagogickou diagnostiku zaměřenou na zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí podmiňujících úspěšné osvojování čtení, psaní a počítání. Témata: - pojem čtenářská pregramotnost a gramotnost - vývoj čtenářské pregramotnosti, roviny a dílčí roviny čtenářské gramotnosti - příklady specifických projevů předčtenářského chování dítěte, které lze vhodně využívat při pedagogické diagnostice - soubor postupně se rozvíjejích předpokladů pro úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti - posloupnost vývoje dílčích funkcí, zjišťování jejich úrovně a aktuální úroveň oslabené funkce - cílená volba účinných postupů k podoře dílčích funkcí s ohledem na aktuální úroveň oslabené funkce - přehled metod práce v návaznosti na zjištění aktuální úrovně dovedností v oblastech sluchové, zrakové a prostorové percepce - reedukační aktivity pro úplné zautomatizování funkcí vývojově nižších, případně k rozvoji vývojově vyšších funkcí - význam receptivních jazykových dovedností (vnímání a porozumění vyslechnutého textu) - význam produktivních jazykových dovedností (správná výslovnost, slovní zásoba, souvislé vyjadřování ve větách, vyprávění textu) - příklady vhodných forem a metod práce pro rozvoj předčtenářských a prvních čtenářských dovedností, hra, strukturované učení Proč děti potřebují pohádky - příklad práce s pohádkou, vytváření a formování vlastního postoje k textu pohádky a vyvození sociálních dovedností pro život - podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti v předškolním věku, objasnění podstaty předčítání či vyprávění a naslouchání pohádek pro výchovu dítěte, význam komunikace pro dítě - stručný popis jednotlivých etap vývoje dítěte s ohledem na výběr vhodného druhu pohádky - pohádka rozvíjí charakter, emoce, fantazii dítěte, učí děti rozpoznat dobro a zlo, buduje jeho mravní základ a hodnotový systém společenství, předává zkušenosti minulých generací, rozbor pohádek - evaluace, diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele škol a SŽ, pedagogy volného času 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Oblast pregramostnosti a gramotností se v moderní společnosti stává velmi významnou součástí vzdělávání. Skládá se ze souboru mnoha schopností, dovedností a zkušeností, které umožňují dítěti orientovat se ve světě písmen, textů a informací. Úroveň předčtenářských dovedností velmi významně ovlivňuje školní připravenost dítěte a usnadňuje jeho přechod z mateřské do základní školy. Proto nejen cílená podpora rozvoje předčtenářských dovedností dítěte, ale i případná včasná pedagogická podpora nerovnoměrného vývoje či specifických obtíží může ovlivnit jeho budoucí školní úspěšnost. Seminář je zaměřen na oblast vývojové psychologie, posloupnost vývoje dílčích funkcí a pedagogickou diagnostiku zaměřenou na zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí podmiňujících úspěšné osvojování čtení, psaní a počítání. Témata: - pojem čtenářská pregramotnost a gramotnost - vývoj čtenářské pregramotnosti, roviny a dílčí roviny čtenářské gramotnosti - příklady specifických projevů předčtenářského chování dítěte, které lze vhodně využívat při pedagogické diagnostice - soubor postupně se rozvíjejích předpokladů pro úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti - posloupnost vývoje dílčích funkcí, zjišťování jejich úrovně a aktuální úroveň oslabené funkce - cílená volba účinných postupů k podoře dílčích funkcí s ohledem na aktuální úroveň oslabené funkce - přehled metod práce v návaznosti na zjištění aktuální úrovně dovedností v oblastech sluchové, zrakové a prostorové percepce - reedukační aktivity pro úplné zautomatizování funkcí vývojově nižších, případně k rozvoji vývojově vyšších funkcí - význam receptivních jazykových dovedností (vnímání a porozumění vyslechnutého textu) - význam produktivních jazykových dovedností (správná výslovnost, slovní zásoba, souvislé vyjadřování ve větách, vyprávění textu) - příklady vhodných forem a metod práce pro rozvoj předčtenářských a prvních čtenářských dovedností, hra, strukturované učení Proč děti potřebují pohádky - příklad práce s pohádkou, vytváření a formování vlastního postoje k textu pohádky a vyvození sociálních dovedností pro život - podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti v předškolním věku, objasnění podstaty předčítání či vyprávění a naslouchání pohádek pro výchovu dítěte, význam komunikace pro dítě - stručný popis jednotlivých etap vývoje dítěte s ohledem na výběr vhodného druhu pohádky - pohádka rozvíjí charakter, emoce, fantazii dítěte, učí děti rozpoznat dobro a zlo, buduje jeho mravní základ a hodnotový systém společenství, předává zkušenosti minulých generací, rozbor pohádek - evaluace, diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů  
 Poznámka: Seminář vhodný do šablon OP VVV.