CCV Pardubice

    Výchova a vzdělávání žáků se SVP
 Kód akce: 0303101 
 Název akce: Výchova a vzdělávání žáků se SVP 
 Termín konání:  1.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ, ZŠS (dále jen žáci se SVP) • Začlenění žáků se SVP do běžné třídy na ZŠ. • Vytváření IVP. • Přístup k žákům se SVP. • Metody práce s žákem s ADHD. • Metody práce s žákem s poruchou autistického spektra. • Hodnocení žáků se SVP. • Metody výuky pro žáky se SVP. • Didaktické pomůcky pro rozvoj zrakového, sluchového vnímání, pro rozvoj řeči, grafomotoriky, matematických schopností aj. • Začlenění relaxačních prvků do výuky. • Budování pozitivního klimatu třídy. • Spolupráce s asistentem pedagoga.  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, ZŠ speciální 
 Lektor: Mgr. Tereza Chomínová, učitelka ZŠ Svítání
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ, ZŠS (dále jen žáci se SVP) • Začlenění žáků se SVP do běžné třídy na ZŠ. • Vytváření IVP. • Přístup k žákům se SVP. • Metody práce s žákem s ADHD. • Metody práce s žákem s poruchou autistického spektra. • Hodnocení žáků se SVP. • Metody výuky pro žáky se SVP. • Didaktické pomůcky pro rozvoj zrakového, sluchového vnímání, pro rozvoj řeči, grafomotoriky, matematických schopností aj. • Začlenění relaxačních prvků do výuky. • Budování pozitivního klimatu třídy. • Spolupráce s asistentem pedagoga. Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy/základní školy speciální. V rámci kurzu budou prezentovány zkušenosti práce s žáky se SVP. Účastníci si osvojí základní techniky práce s žákem s poruchou autistického spektra a s žákem s ADHD. Součástí kurzu budou prezentovány vybrané didaktické pomůcky a výukové materiály. Frekventanti si prakticky vyzkouší možnosti relaxace, které se dají využít při výuce. Do kurzu budou začleněny i hry pro budování pozitivního klimatu třídy a nabídnuty možnosti spolupráce, komunikace s asistentem pedagoga. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.