CCV Pardubice

    Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole
 Kód akce: 0227101 
 Název akce: Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole 
 Termín konání:  7.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Vzdělávací program je určen učitelkám a učitelům z mateřských škol a školních družin a rozvíjí jejich profesní dovednosti a kompetence. Základním tématem je tvorba efektivních pravidel spolu s dětmi na základě demokratického výchovného stylu. Aktivity, které v rámci kurzu účastníci absolvují, jsou přenositelné do přímé práce s dětmi v mateřské škole nebo ve školní družině. Kurz bude rozdělen do tří přibližně dvou až tří hodinových částí, podle aktuálních potřeb a zájmů účastníků. V první části kurzu se účastníci seznámí se základními pojmy z oblasti demokratického výchovného stylu a na ukázkách z praxe si odlišíme znaky demokratického, respektujícího přístupu k dítěti a autoritativní či liberální výchovy. Účastníci se pokusí v rámci sebereflexe při řešení praktických příkladů rozpoznat vlastní vzdělávací styl. Ve druhé části se zaměříme na tvorbu pravidel spolu s dětmi a hledání cest k tvorbě skutečně fungujících pravidel. Ujasníme si pojmy: řády, návyky a pravidla a naučíme se základní postupy při jejich tvorbě. Ve třetím bloku realizujeme tvorbu pravidel pomocí rituálů, příběhů a konkrétních situací, budeme hledat způsoby fixace pravidel a vyzkoušíme si jejich zápis formou piktogramů Program bude probíhat především formou prožitkových aktivit, diskuze a rozborů videozáznamů.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Eva Svobodová, pedagog na PF JČU v Českých Budějovicích
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je určen učitelkám a učitelům z mateřských škol a školních družin a rozvíjí jejich profesní dovednosti a kompetence. Základním tématem je tvorba efektivních pravidel spolu s dětmi na základě demokratického výchovného stylu. Aktivity, které v rámci kurzu účastníci absolvují, jsou přenositelné do přímé práce s dětmi v mateřské škole nebo ve školní družině. Kurz bude rozdělen do tří přibližně dvou až tří hodinových částí, podle aktuálních potřeb a zájmů účastníků. V první části kurzu se účastníci seznámí se základními pojmy z oblasti demokratického výchovného stylu a na ukázkách z praxe si odlišíme znaky demokratického, respektujícího přístupu k dítěti a autoritativní či liberální výchovy. Účastníci se pokusí v rámci sebereflexe při řešení praktických příkladů rozpoznat vlastní vzdělávací styl. Ve druhé části se zaměříme na tvorbu pravidel spolu s dětmi a hledání cest k tvorbě skutečně fungujících pravidel. Ujasníme si pojmy: řády, návyky a pravidla a naučíme se základní postupy při jejich tvorbě. Ve třetím bloku realizujeme tvorbu pravidel pomocí rituálů, příběhů a konkrétních situací, budeme hledat způsoby fixace pravidel a vyzkoušíme si jejich zápis formou piktogramů. Program bude probíhat především formou prožitkových aktivit, diskuze a rozborů videozáznamů. Naučit se vytvářet pravidla spolu s dětmi tak, aby měla pro děti pochopitelný smysl a děti je dodržovaly. Seminář upozorní na úskalí při tvorbě pravidel a jejich aplikace do každodenní činnosti třídy mateřské školy. 
 Poznámka: