CCV Pardubice

    Rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ
 Kód akce: 0226401 
 Název akce: Rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ 
 Termín konání: 13.ledna 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Jak vzbudit v malých dětech zájem o matematiku? Zásobník aktivit na podporu rozvoje matematické pregramotnosti, využití běžně dostupných materiálů k výrobě pomůcek (víčka od PET lahví, dřívka od nanuků, ruličky, krabičky, knoflíky, přírodniny atd…), matematika v pohybových aktivitách a v různých hrách, stavebnice a lego rozvíjejí geometrické vidění dětí (prostorová orientace, statistika, stavba dle plánu…), mezipředmětové vztahy (VV a PČ), učení prožitkem - Teoretická část – úvod do dané problematiky 1,5 hod - Praktická část – ukázky jednotlivých činností použitelných pro matematický rozvoj – vyzkoušení herních aktivit 3 hod - Workshop – výroba jednoduchých pomůcek z papíru 2 hod - Výměna zkušeností – názorů na dané téma 1 hod - Reflexe 0,5 hod  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Jitka Grohmannová ,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Jak vzbudit v malých dětech zájem o matematiku? Zásobník aktivit na podporu rozvoje matematické pregramotnosti, využití běžně dostupných materiálů k výrobě pomůcek (víčka od PET lahví, dřívka od nanuků, ruličky, krabičky, knoflíky, přírodniny atd…), matematika v pohybových aktivitách a v různých hrách, stavebnice a lego rozvíjejí geometrické vidění dětí (prostorová orientace, statistika, stavba dle plánu…), mezipředmětové vztahy (VV a PČ), učení prožitkem - Teoretická část – úvod do dané problematiky - Praktická část – ukázky jednotlivých činností použitelných pro matematický rozvoj – vyzkoušení herních aktivit - Workshop – výroba jednoduchých pomůcek z papíru - Výměna zkušeností – názorů na dané téma - Rozvíjet matematické dovednosti už v předškolním věku - Učit se prožitkem - Učit se formou hry - nejbližší cesta matematiky k dětem - Podporovat v dětech matematické aktivity i v jiných oblastech - mezipředmětové vztahy  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.