CCV Pardubice

    Jak přistupovat k nadaným dětem
 Kód akce: 0225101 
 Název akce: Jak přistupovat k nadaným dětem  
 Termín konání: 26.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: 1. Intelekt a nadání v širších souvislostech – 1 hodina - Co je to vysoký intelekt - Zvláštnosti fungování mozku u nadaných jedinců (divergentní, heterogenní a homogenní myšlení,..) - Nadání, cítění a komunikace 2. Rysy osobnosti dětí s vysokým nadáním a jejich negativní projevy v kontextu běžného prostředí – 1 hodina - „Hyperemoce“ jako zátěž - Empatie a smysl pro spravedlnost - Perfekcionalismus a zodpovědnost - Idealismus a představivost - Psychomotorická hyperstimulace 3. Nadané děti v ZŠ – 3 hodiny - Šest základních typologických skupin nadaných dětí - Psychologická charakteristika a projevy chování - Znaky identifikace jednotlivých typů dětí - Doporučení podpůrného výchovně vzdělávacího přístupu v domácím prostředí i ve škole 4. Sebevědomí nadaných dětí a okolní svět – 1 hodina - Základy sebevědomí a jeho křehkost u nadaných dětí - Vztahy s vrstevníky - Puberta – zlomové období v budování osobnosti a její rizika - Paradoxní ochrana vůči tlaku a její dopady na osobnost dítěte (ignorování nadání, rezignace, stagnace, závislost) 5. Podpora a pomoc ve vývoji osobnosti nadaných dětí – 3 hodiny - Zásady psychohygieny - Cvičení harmonie (sledování dechu, body scan – technika všímavosti, naslouchání zvukům, vnitřní „radar“, „beruška“) - Hrové aktivity pro děti podporující nezávislé myšlení, vyrovnávání se s rizikem, flexibilitu myšlení, sociální intelekt, všímavost, vytrvalost.  
 Doporučeno pro: ředitele a učitele MŠ, ZŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Drahoňovská,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Intelekt a nadání v širších souvislostech – 1 hodina - Co je to vysoký intelekt - Zvláštnosti fungování mozku u nadaných jedinců (divergentní, heterogenní a homogenní myšlení,..) - Nadání, cítění a komunikace 2. Rysy osobnosti dětí s vysokým nadáním a jejich negativní projevy v kontextu běžného prostředí – 1 hodina - „Hyperemoce“ jako zátěž - Empatie a smysl pro spravedlnost - Perfekcionalismus a zodpovědnost - Idealismus a představivost - Psychomotorická hyperstimulace 3. Nadané děti v ZŠ – 3 hodiny - Šest základních typologických skupin nadaných dětí - Psychologická charakteristika a projevy chování - Znaky identifikace jednotlivých typů dětí - Doporučení podpůrného výchovně vzdělávacího přístupu v domácím prostředí i ve škole 4. Sebevědomí nadaných dětí a okolní svět – 1 hodina - Základy sebevědomí a jeho křehkost u nadaných dětí - Vztahy s vrstevníky - Puberta – zlomové období v budování osobnosti a její rizika - Paradoxní ochrana vůči tlaku a její dopady na osobnost dítěte (ignorování nadání, rezignace, stagnace, závislost) 5. Podpora a pomoc ve vývoji osobnosti nadaných dětí – 3 hodiny - Zásady psychohygieny - Cvičení harmonie (sledování dechu, body scan – technika všímavosti, naslouchání zvukům, vnitřní „radar“, „beruška“) - Hrové aktivity pro děti podporující nezávislé myšlení, vyrovnávání se s rizikem, flexibilitu myšlení, sociální intelekt, všímavost, vytrvalost. Cílem semináře je poskytovat konkrétní návody pro učitele, kteří dětem s vysokým nadáním pomáhají otevírat prostor pro seberealizaci a k plně prožitému životu. Svým poznáním a dovednostmi je učitel oporou a průvodcem i pro rodiče dětí, čímž výrazně přispívá i k zlepšení domácího klimatu. Kurz rozšíří učiteli i rejstřík konkrétních aktivit, které pomáhají dětem v zátěži udržovat rovnováhu. To vše přispívá k zvýšení úspěšnosti začleňování i vysoce nadaných dětí do většinového vzdělávacího systému, aniž by musely obětovat přínos své výjimečnosti. 
 Poznámka: