CCV Pardubice

    Předmatematická gramotnost v MŠ
 Kód akce: 0216101 
 Název akce: Předmatematická gramotnost v MŠ 
 Termín konání: 24.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seznámení s možnostmi rozvoje matematické pregramotnosti u dětí v mateřské škole pomocí hry, v souvislosti s rozvojem psychických schopností a důležitých dovedností dětí během každodenních činností. Význam rozvoje řeči, úroveň rozvoje smyslového vnímání, schopnost koncentrace na zadaný úkol, jakým způsobem přizpůsobit úkoly, ale i hry schopnostem jednotlivých dětí. Proč je pro předmatematické představy nutný rozvoj motoriky. Využití manipulativních aktivit, pohybových her, her s pravidly, respektovat daná pravidla a pokyny, hry s rozvojem paměti, prostorového vnímání, vnímání času a časové posloupnosti. Jak konkrétně rozvíjet schopnost vytvářet představy na základě poslechu, umět je dále zpracovávat, naučit se vyjadřovat své představy různými způsoby, u dějů vnímat jejich souvislost i následnost, rozlišovat mezi důležitým a nepodstatným, vyhodnocovat. Seminář zahrnuje prvky přednášky, ale i workshopové aktivity, kdy je kombinován frontální výklad lektora s individuální a skupinovou praktickou činností účastníků.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, AP 
 Lektor:  Václava Tmejová, ředitelka MŠ
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seznámení s možnostmi rozvoje matematické pregramotnosti u dětí v mateřské škole pomocí hry, v souvislosti s rozvojem psychických schopností a důležitých dovedností dětí během každodenních činností. Význam rozvoje řeči, úroveň rozvoje smyslového vnímání, schopnost koncentrace na zadaný úkol, jakým způsobem přizpůsobit úkoly, ale i hry schopnostem jednotlivých dětí. Proč je pro předmatematické představy nutný rozvoj motoriky. Využití manipulativních aktivit, pohybových her, her s pravidly, respektovat daná pravidla a pokyny, hry s rozvojem paměti, prostorového vnímání, vnímání času a časové posloupnosti. Jak konkrétně rozvíjet schopnost vytvářet představy na základě poslechu, umět je dále zpracovávat, naučit se vyjadřovat své představy různými způsoby, u dějů vnímat jejich souvislost i následnost, rozlišovat mezi důležitým a nepodstatným, vyhodnocovat. Seminář zahrnuje prvky přednášky, ale i workshopové aktivity, kdy je kombinován frontální výklad lektora s individuální a skupinovou praktickou činností účastníků. Cílem semináře je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi/kompetencemi, které budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy ve vztahu k podpoře rozvoje předmatematické gramotnosti. Dílčí cíle: - získat základní povědomí - o možnostech rozvoje předmatematické gramotnosti dětí v mateřských školách - vyzkoušet praktické činnosti, které vedou k celkovému posilování předmatematické gramotnosti mezi dětmi mateřských škol  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.