CCV Pardubice

    Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku II.
 Kód akce: 0210101 
 Název akce: Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku II. 
 Termín konání:  3.října 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Praktický seminář je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním (případně mladším školním) věku, seznámení se s teorií a klíčovými pojmy, ukázkami fotodokumentace typů nesprávných úchopů. Účastníci si osvojí postup, jak vyvodit správný úchop, jak rozvíjet vizuomotoriku a prostorovou orientaci u předškoláků a raných školáků. Seminář je plný her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky, křížových cvičení a prostorové orientace. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, I. st. ZŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Alena Vlková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Praktický seminář je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním (případně mladším školním) věku, seznámení se s teorií a klíčovými pojmy, ukázkami fotodokumentace typů nesprávných úchopů. Účastníci si osvojí postup, jak vyvodit správný úchop, jak rozvíjet vizuomotoriku a prostorovou orientaci u předškoláků a raných školáků. Seminář je plný her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky, křížových cvičení a prostorové orientace. Přehled témat výuky: 1. blok - 2 h o seznamovací aktivity, očekávání o Třífázový rozhovor- vědomostní, seznámení se základní pojmy a definicemi o vizuomotorika , prostorové vnímání, tělesné schéma, oční pohyby – proč je nutné je zvnitřňovat, propojení s dovednostmi v 1.třídě 2. blok - 2 h o ledolamka –rozcvičky na kooperaci obou mozkových hemisfér o cvičení na rozvoj mozkových hemisfér a koordinace - křížová cvičení - benefity, teoretická východiska o systematický rozvoj v oblasti vizuomotoriky a jeho úskalí o praktické ukázky práce s pomůckami, pracovní listy na rozvoj vizuomotoriky 3. blok - 2 h o ledolamka o hry a cvičení na rozvoj jemné a hrubé motoriky a prostorové orientace u předškoláků - praktické ukázky, nácvik, hudebně pohybové činnosti 4. blok – 2 h o seznámení s nejnovějšími publikacemi a popis a komentář průběhu vyšetření v oblasti motoriky v PPP, výstupy pro IVP a PLPP o prostor na konkrétní dotazy účastníků z praxe o shrnutí, evaluace Účastník si osvojí definice, základní pojmy o motorice a zvláště vizuomotorice. Účastník se dozví o: - důležitosti kooperace obou mozkových hemisfér - sadě křížových cvičení a jejich benefitech pro mozkové hemisféry - jak u předškoláků od 3-7 let systematicky postupovat při osvojování os v prostoru Účastník si vyzkouší: - praktické ukázky cvičení a her vhodných pro rozvoj vizuomotoriky a prostorové orientace u předškoláků - metodickou sadu cvičení pro systematický rozvoj vizuomotoriky, prostorové orientace rozvoj a tělesného schématu - další aktivity a nápady pro rozvoj hrubé a jemné motoriky - hudebně-pohybové aktivity pro rozvoj koordinace Účastník získá podklady pro systematický rozvoj v oblasti vizuomotoriky a prostorového vnímání u předškoláků, případně raných školáků.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.